pdfجستاری درخاطرات حاج قاسم سلیمانی

نتایج جستجو برای عبارت :

pdfجستاری درخاطرات حاج قاسم سلیمانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گزارشگر یک “رستم قاسمی” صحبت کرد و به اولین سالگرد شهادت سردار دلها افزود ، “حاج قاسم سليماني” صحبت کرد و در مورد روش صبور سردار سليماني افزود. حاج قاسم اهل عمل و میدانی بود و برخی ادعا می کردند که وی در زمینه عمل عمل کرده است. رئیس واحد …
منبع: گزارشکر یک
حاجقاسم سليماني به روایتی دیگر
به گزارش مجله روز؛ حجت الاسلام علی متین روز چهارشنبه در اولین سالگرد شهادت سرلشکر حاج قاسم سليماني و چهلمین شهادت محسن فخری زاده ادعا کرد که این شهید نمادی از اخلاص ، دموکراسی و حکومتداری است. در عمل و در حوزه ی خود ، به الگویی برای موفقیت در مدل ملی و حتی فراملی …
فرمانده عملیات دپارتمان بیماری های کرونا در تهران با اشاره به تأثیر اجرای پروژه محله حاج قاسم سليماني ، در کاهش شیوع و مرگ بیماری در کشور به ویژه در پایتخت ، ابراز امیدواری کرد که این پروژه ادامه یابد. به گزارش آژانس دانشجویی دانشجویان ایران ، دکتر علی رضا زالی در حال رزمایش پایگاه …
منبع: مجله پزشکی سلام دکتر
کاهش آمار ابتلا به کرونا در کشور؛ مرهون اجرای طرح حاج قاسم سليماني
فرمانده نیروی انتظامی صداقت و خصومت را از ویژگی های بارز سرلشکر حاج قاسم سليماني دانست و تأکید کرد: پیروی از لیست های فرماندهی استاندارد کار ماست. به گزارش دیباروز سردار حسین اشتری در کنفرانس ملی که هر دو سال یکبار برای ون سازمان ی و عقیدتی ناجا برگزار می شد ، در حالی که …
فرمانده نیروی انتظامی صداقت و خصومت را از ویژگی های بارز سرلشکر حاج قاسم سليماني دانست و تأکید کرد: پیروی از لیست های فرماندهی استاندارد کار ماست. به گزارش دیباروز سردار حسین اشتری در کنفرانس ملی که هر دو سال یکبار برای ون سازمان ی و عقیدتی ناجا برگزار می شد ، در حالی که …
فرمانده نیروی انتظامی صداقت و خصومت را از ویژگی های بارز سرلشکر حاج قاسم سليماني دانست و تأکید کرد: پیروی از لیست های فرماندهی استاندارد کار ماست. به گزارش دیباروز سردار حسین اشتری در کنفرانس ملی که هر دو سال یکبار برای ون سازمان ی و عقیدتی ناجا برگزار می شد ، در حالی که …
فرمانده نیروی انتظامی صداقت و خصومت را از ویژگی های بارز سرلشکر حاج قاسم سليماني دانست و تأکید کرد: پیروی از لیست های فرماندهی استاندارد کار ماست. به گزارش دیباروز سردار حسین اشتری در کنفرانس ملی که هر دو سال یکبار برای ون سازمان ی و عقیدتی ناجا برگزار می شد ، در حالی که …
با توجه به پایگاه اطلاع رسانی شبکه اطلاعات ، سخنگوی ستاد سالگرد مردم ، شهید سليماني امشب در تیتر ویژه ای از اخبار ما به مناسبت سالروز شهادت حاج قاسم سليماني گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه سالگردها به صورت خودجوش برگزار می شود اما با هماهنگی صندلی عمومی شهید سليماني. …
به گزارش خبرنگار آنا نیوز از گچساران ، سالگرد شهادت سردار سرلشکر حاج قاسم سليماني و نهمین حماسه دی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران بر اساس پروتکل های بهداشتی گرامی داشته شد. گچساران آدار ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم گفت: حکومت داری ، صداقت ، نوع دوستی و فروتنی از ویژگی های …
سایت مرجع :
تواضع نردبان بزرگواری و شرافت حاجقاسم بود
به گزارش خبرنگار آنا نیوز از گچساران ، سالگرد شهادت سردار سرلشکر حاج قاسم سليماني و نهمین حماسه دی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران بر اساس پروتکل های بهداشتی گرامی داشته شد. گچساران آدار ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این مراسم گفت: حکومت داری ، صداقت ، نوع دوستی و فروتنی از ویژگی های …
سایت مرجع :
تواضع نردبان بزرگواری و شرافت حاجقاسم بود
با توجه به پایگاه داده کردوار نیوز ، سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني امشب در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در تیتر ویژه ای در کردوار نیوز گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه برنامه های سالگرد به صورت خودجوش انجام می شود اما با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني. …
منبع: سایت کردوار نیوز
اروپایی‌ها مدیون سردار سليماني هستند
با توجه به پایگاه داده کردوار نیوز ، سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني امشب در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در تیتر ویژه ای در کردوار نیوز گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه برنامه های سالگرد به صورت خودجوش انجام می شود اما با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني. …
منبع: سایت کردوار نیوز
اروپایی‌ها مدیون سردار سليماني هستند
با توجه به پایگاه داده کردوار نیوز ، سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني امشب در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در تیتر ویژه ای در کردوار نیوز گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه برنامه های سالگرد به صورت خودجوش انجام می شود اما با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني. …
منبع: سایت کردوار نیوز
اروپایی‌ها مدیون سردار سليماني هستند
با توجه به پایگاه داده کردوار نیوز ، سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني امشب در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در تیتر ویژه ای در کردوار نیوز گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه برنامه های سالگرد به صورت خودجوش انجام می شود اما با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني. …
منبع: سایت کردوار نیوز
اروپایی‌ها مدیون سردار سليماني هستند
با توجه به پایگاه داده کردوار نیوز ، سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني امشب در سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني در تیتر ویژه ای در کردوار نیوز گفت: “سليماني بیشتر مجازی است. حسین امیر عبداللهیان افزود: همه برنامه های سالگرد به صورت خودجوش انجام می شود اما با هماهنگی ستاد بزرگداشت سالگرد شهید سليماني. …
منبع: سایت کردوار نیوز
اروپایی‌ها مدیون سردار سليماني هستند
الان کت و شلوار به تن دارمابوحسن، رئیس یکی از قبایل عراق و فرمانده نیروهای مردمی عراق:  اطلاع یافتیم که 370 نفر از نیروهای داعش طی عملیاتی قصد گروگان گیری ایرانیان زائر را در نزدیکی کربلا دارند.ما طبق وظیفه ، موضوع را سریع به حاج قاسم سليماني اطلاع دادیم ; چون ایشان فرمانده حفاظت از زوار اربعین بودند.حاج قاسم به سرعت مسیر حرکت نیروهای داعش را رصد کرد و با 20 نفر از نیروهای زبده اش در سر راه داعشی ها کمین کرد. نیروهای حاج قاسم سليماني با داعش د
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
به گزارش گروه آژانس بین المللی آنا ، در آستانه اولین سالگرد شهادت قاسم سليماني و ابو مهدی المهندس ، حشد الشعبی معاون رئیس جمهور و اطرافیانش در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد ؛ این حادثه به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا توسط یک پهپاد آمریکایی انجام شد. به گفته حسین راحال ، رئیس اطلاعات …
قاسم سليماني برای ایران چه کرد و چرا ترور شد؟ جناح های ی و فضای حزب مخالف مانند غباری است که مانع شناخت کامل این سربازان ملی و شهدا در مسیر عزیمت به سرزمین مادری می شود. با این وجود حضور میلیون ها ایرانی در مراسم خاکسپاری وی و خداحافظی باشکوه او با این سرباز …
منبع: گزارشکر یک
شهید سپهبد سليماني برای ایران چه کرد؟
به گزارش گروه بین الملل ، خبرگزاری آنا ، در آستانه اولین بزرگداشت شهادت قاسم سليماني و “ابو مهدی المهندیس” ، معاون رئیس جمهور حشد الشعبی و هیئت همراه در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد. این حادثه توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا انجام شد. به گفته حسین راحال …
منبع: سایت اسپرت نیوز
حاج قاسم ایمان راسخ داشت رژیم صهیونیستی باید نابود شود/ موضوع فلسطین، خط قرمز جهان اسلام
به گزارش گروه بین الملل ، خبرگزاری آنا ، در آستانه اولین بزرگداشت شهادت قاسم سليماني و “ابو مهدی المهندیس” ، معاون رئیس جمهور حشد الشعبی و هیئت همراه در اطراف فرودگاه بین المللی بغداد. این حادثه توسط یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا انجام شد. به گفته حسین راحال …
منبع: سایت اسپرت نیوز
حاج قاسم ایمان راسخ داشت رژیم صهیونیستی باید نابود شود/ موضوع فلسطین، خط قرمز جهان اسلام
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
این دفعه میخواهیم در مورد زندگی نامه حاج قاسم صحبت کنیم : قاسم سليماني در سال 1335 در روستای قنات ملک که روستایی کوهستانی با ساختاری طایفه‌ای (طایفه سليماني کرمانی) بود، واقع در شهرستان رابر، از توابع کرمان زاده شد.او اصالتی لر داشت.نام پدرش حسن و نام مادرش فاطمه سليماني بود؛ یک خواهر و یک برادر بزرگتر و یک برادر کوچکتر داشت.او از 12 سالگی روستای خود را برای کار در شهر کرمان ترک کرد. در نوجوانی به کار بنایی مشغول بود و در سال&zwnj
به گزارش خبرگزاری گزارشگر یک یاسوج؛ با استناد به تبلیغ مرکز بهداشتی درمانی شهید دامیده در بویراحمد ، دکتر. محمد یزدان پناه گفت: مراکز پزشکی چین (مورنا ، آبچندر ، تنگ آلج ، دره لانگ) شروع به کار کردند.او اضافه کرد: “مالک اشتر لوداب ، فرمانده ناحیه مقاومت برجسته ، فرمانده پایگاه های منطقه مذکور …
The post اجرای طرح شهید حاج قاسم سليماني در روستاهای تحت پوشش مرکز درمانی چین با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد/تصاویر appeared first on گزارشگر ی
مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به رسالت جامعه هنری در حفاظت از مسیر و یاد و خاطره حاج قاسم سليماني ، برنامه های این نهاد را در اولین سالگرد شهادت شهید تشریح کرد. مهدی افضلی با استناد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: “شهید سليماني افسانه …
مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به رسالت جامعه هنری در حفاظت از مسیر و یاد و خاطره حاج قاسم سليماني ، برنامه های این نهاد را در اولین سالگرد شهادت شهید تشریح کرد. مهدی افضلی با استناد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: “شهید سليماني افسانه …
به سالگرد شهادت شهید قاسم سليماني نزدیک می شویم، ولی از انتقام سخت خبری نیست. امروز کتابخانه مجلس در دوشنبه های اندیشه، چند تن از نمایندگان را دعوت کرد تا به این سوال پاسخ دهند: آیا مجلس انقلابی طرح یا لایحه ای در این زمینه خواهد داشت؟ البته صحبت این که انتقام سخت یک شعار احساسی، و مبتنی بر عقلانیت نبوده! یکی از نمایندگان مجلس هم گفت: تراز ژنرال قاسم سليماني در بین دشمنانش نداریم، که بگوییم ان یک نفر یا آن 5نفر اگر از بین بروند، انتقام شهید سل
به سالگرد شهادت شهید قاسم سليماني نزدیک می شویم، ولی از انتقام سخت خبری نیست. امروز کتابخانه مجلس در دوشنبه های اندیشه، چند تن از نمایندگان را دعوت کرد تا به این سوال پاسخ دهند: آیا مجلس انقلابی طرح یا لایحه ای در این زمینه خواهد داشت؟ البته صحبت این که انتقام سخت یک شعار احساسی، و مبتنی بر عقلانیت نبوده! یکی از نمایندگان مجلس هم گفت: تراز ژنرال قاسم سليماني در بین دشمنانش نداریم، که بگوییم ان یک نفر یا آن 5نفر اگر از بین بروند، انتقام شهید سل
به سالگرد شهادت شهید قاسم سليماني نزدیک می شویم، ولی از انتقام سخت خبری نیست. امروز کتابخانه مجلس در دوشنبه های اندیشه، چند تن از نمایندگان را دعوت کرد تا به این سوال پاسخ دهند: آیا مجلس انقلابی طرح یا لایحه ای در این زمینه خواهد داشت؟ البته صحبت این که انتقام سخت یک شعار احساسی، و مبتنی بر عقلانیت نبوده! یکی از نمایندگان مجلس هم گفت: تراز ژنرال قاسم سليماني در بین دشمنانش نداریم، که بگوییم ان یک نفر یا آن 5نفر اگر از بین بروند، انتقام شهید سل
پیمان قاسم خانی دانلود سریال خوب بد جلف رادیواکتیو قسمت اول 1, دانلود قسمت 1 اول سریال خوب بد جلف رادیواکتیو پیمان قاسم خانی پخش شده 1399 با لینک مستقیم رایگان کامل کم حجم کیفیت بالا عالی بلوری 4کا, دانلود قسمت اول 1 سریال نمایش خانگی ایرانی خوب بد جلف رادیواکتیو پیمان قاسم خانی جدید بدون تگ آرم تبلیغاتی و نیاز به خرید اشتراک ویژه پیمان قاسم خانی
 دانلود فیلم جدید
در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني ، بسیاری از شهرها و شهرهای کشور رنگ و بوی مختلفی داشتند. یکی از نشانه های این تغییر نصب بنرها ، عکس ها و عناصر شهری با تصویر سردار شهید سليماني و عناوینی مانند “میدان شجاعت ، میدان دوستی ، میدان خدمت ، میدان اطاعت ، …
منبع: گزارشکر یک
گزارشگر یک – مرد میدان
در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني ، بسیاری از شهرها و شهرهای کشور رنگ و بوی مختلفی داشتند. یکی از نشانه های این تغییر نصب بنرها ، عکس ها و عناصر شهری با تصویر سردار شهید سليماني و عناوینی مانند “میدان شجاعت ، میدان دوستی ، میدان خدمت ، میدان اطاعت ، …
منبع: گزارشکر یک
گزارشگر یک – مرد میدان
در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني ، بسیاری از شهرها و شهرهای کشور رنگ و بوی مختلفی داشتند. یکی از نشانه های این تغییر نصب بنرها ، عکس ها و عناصر شهری با تصویر سردار شهید سليماني و عناوینی مانند “میدان شجاعت ، میدان دوستی ، میدان خدمت ، میدان اطاعت ، …
منبع: گزارشکر یک
گزارشگر یک – مرد میدان
در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سليماني ، بسیاری از شهرها و شهرهای کشور رنگ و بوی مختلفی داشتند. یکی از نشانه های این تغییر نصب بنرها ، عکس ها و عناصر شهری با تصویر سردار شهید سليماني و عناوینی مانند “میدان شجاعت ، میدان دوستی ، میدان خدمت ، میدان اطاعت ، …
منبع: گزارشکر یک
گزارشگر یک – مرد میدان
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
به گزارش خبرنگار آنلاین ، حجت الاسلام محمدجواد عادل پور عصر پنجشنبه در کنار شب شعار بن کشورها “مرد میدان” که در فرهنگسرای دفاع مقدس خرمشهر برگزار شد ، گفت: بهترین ابزار برای معرفی حاج قاسم سليماني هنر به ویژه شعر است زیرا از زمان های بسیار قدیم شعر در بحث بسیار قوی و مفید …
براساس پایگاه داده ماه نیوز ، حسین امیر عبداللهیان درباره برنامه ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها ، حاج قاسم سليماني و یارانش گفت: برگزار نخواهد شد. “ وی افزود: روز جمعه (فردا) ، 3 ژانویه 2017 ، یک مراسم ویژه برگزار شده است که شامل سخنرانی یک فرمانده و میهمانان خارجی و همچنین برنامه …
براساس پایگاه داده ماه نیوز ، حسین امیر عبداللهیان درباره برنامه ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها ، حاج قاسم سليماني و یارانش گفت: برگزار نخواهد شد. “ وی افزود: روز جمعه (فردا) ، 3 ژانویه 2017 ، یک مراسم ویژه برگزار شده است که شامل سخنرانی یک فرمانده و میهمانان خارجی و همچنین برنامه …
براساس پایگاه داده ماه نیوز ، حسین امیر عبداللهیان درباره برنامه ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها ، حاج قاسم سليماني و یارانش گفت: برگزار نخواهد شد. “ وی افزود: روز جمعه (فردا) ، 3 ژانویه 2017 ، یک مراسم ویژه برگزار شده است که شامل سخنرانی یک فرمانده و میهمانان خارجی و همچنین برنامه …
براساس پایگاه داده ماه نیوز ، حسین امیر عبداللهیان درباره برنامه ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها ، حاج قاسم سليماني و یارانش گفت: برگزار نخواهد شد. “ وی افزود: روز جمعه (فردا) ، 3 ژانویه 2017 ، یک مراسم ویژه برگزار شده است که شامل سخنرانی یک فرمانده و میهمانان خارجی و همچنین برنامه …
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا بندرعباس ، محمود صباحی زاده ، در حاشیه همایش پیاده روی به مناسبت اولین سالگرد شهادت سرلشکر قاسم سليماني ، اظهار داشت: حفظ روحیه امید و نشاط در جوانان جامعه از مهمترین رسالت ها است. وی هدف از برگزاری این راهپیمایی را ادای احترام به شهید بزرگوار دانست سردار سليماني
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
کتاب سليماني عزیز به کوشش جمعی از نویسندگان است که انتشارات حماسه یاران آن را در 256 صفحه منتشر کرده است.«سليماني عزیز» خاطراتی متفاوت و خوانده نشده از سردار شهید حاج قاسم سليماني است. این اثر حاصل مصاحبه‌ها، گفتگوها و خاطرات شفاهی دوستان، هم‌رزمان و آشنایان شهید سليماني است که سعی دارد با قلمی ساده و دلنشین، گوشه‌ای از زندگی مرد همیشه در صحنه جبهه مقاومت را پیشکش نگاه خوانندگان کند.متن هر خاطره کوتاه و خوش‌خوان است، ساحت‌
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
به گفته مهرعلی باقری کنی ، استودیوی گفتگوی ویژه اخبار شبکه دوم سیما درباره ترور سردار حاج قاسم سليماني ، وی افزود: اما در واقع ، این ترور توسط یک فرد یا گروه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: ترور سردار سليماني توسط دولت ، دولت و دولت انجام شد و بالاترین مقام دولت ، …
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

برترين هاي کابينت و دکوراسيون besabsang آوا بلو اخبار دفتر تجارت الکترونیک ولقان هداياي تبليغاتي نمایندگی تعمیرات پرفکت مانی، بیت کوین، پاییر، AdvCash، اتریوم، ریپل،دش، مونرو، زدکش،لایت کوین،تتر،بایننس کوین،EOS،استلار،اتریوم کلاسیک،ترون،دوج کوین pezshkbartar فیلتر شنی