کنکور نظام قدیم تا 1400

نتایج جستجو برای عبارت :

کنکور نظام قدیم تا 1400

برگزاری دو کنکور سامانه جدید و قديم بصورت جدا پیشتر تا چند سال پیوستگی داشته است؟تا اواخر دهه 70 نظام آموزشی مملکت ترمی واحدی بود که به نظام قديم معروف بود و اوایل دهه 80 نظام آموزشی به سالی واحدی تغییر کرد. در کنکور سنه 81 سازمان سنجش تعلیم کشور برای هر دو گروه داوطلبان سامانه قديم و جدید سوالات جداگانه ای طرح کرد و این روند تا سه سنه یعنی تا کنکور 83 هم پیوسته پیدا کرد. سازمان سنجش در قسمت هایی که مطالب کتاب های سامانه قديم و جدید مانند هم بود
برگزاری دو کنکور سامانه جدید و قديم بصورت جدا پیشتر تا چند سال پیوستگی داشته است؟تا اواخر دهه 70 نظام آموزشی مملکت ترمی واحدی بود که به نظام قديم معروف بود و اوایل دهه 80 نظام آموزشی به سالی واحدی تغییر کرد. در کنکور سنه 81 سازمان سنجش تعلیم کشور برای هر دو گروه داوطلبان سامانه قديم و جدید سوالات جداگانه ای طرح کرد و این روند تا سه سنه یعنی تا کنکور 83 هم پیوسته پیدا کرد. سازمان سنجش در قسمت هایی که مطالب کتاب های سامانه قديم و جدید مانند هم بود
برگزاری دو کنکور سامانه جدید و قديم بصورت جدا پیشتر تا چند سال پیوستگی داشته است؟تا اواخر دهه 70 نظام آموزشی مملکت ترمی واحدی بود که به نظام قديم معروف بود و اوایل دهه 80 نظام آموزشی به سالی واحدی تغییر کرد. در کنکور سنه 81 سازمان سنجش تعلیم کشور برای هر دو گروه داوطلبان سامانه قديم و جدید سوالات جداگانه ای طرح کرد و این روند تا سه سنه یعنی تا کنکور 83 هم پیوسته پیدا کرد. سازمان سنجش در قسمت هایی که مطالب کتاب های سامانه قديم و جدید مانند هم بود
برگزاری دو کنکور سامانه جدید و قديم بصورت جدا پیشتر تا چند سال پیوستگی داشته است؟تا اواخر دهه 70 نظام آموزشی مملکت ترمی واحدی بود که به نظام قديم معروف بود و اوایل دهه 80 نظام آموزشی به سالی واحدی تغییر کرد. در کنکور سنه 81 سازمان سنجش تعلیم کشور برای هر دو گروه داوطلبان سامانه قديم و جدید سوالات جداگانه ای طرح کرد و این روند تا سه سنه یعنی تا کنکور 83 هم پیوسته پیدا کرد. سازمان سنجش در قسمت هایی که مطالب کتاب های سامانه قديم و جدید مانند هم بود
اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر به داوطلبان کنکور 99 و 1400 این امکان را می دهد که از نزدیک رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آگاه شوند. با پروا به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، می توانند برگزیدن دودمان صحیحی داشته باشند. داوطلبان کنکور 1400 نیز می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر آخرین رت
اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر به داوطلبان کنکور 99 و 1400 این امکان را می دهد که از نزدیک رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آگاه شوند. با پروا به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، می توانند برگزیدن دودمان صحیحی داشته باشند. داوطلبان کنکور 1400 نیز می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر آخرین رت
اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر به داوطلبان کنکور 99 و 1400 این امکان را می دهد که از نزدیک رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آگاه شوند. با پروا به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، می توانند برگزیدن دودمان صحیحی داشته باشند. داوطلبان کنکور 1400 نیز می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر آخرین رت
اطلاع از آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر به داوطلبان کنکور 99 و 1400 این امکان را می دهد که از نزدیک رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان آگاه شوند. با پروا به رتبه لازم برای قبولی دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم، می توانند برگزیدن دودمان صحیحی داشته باشند. داوطلبان کنکور 1400 نیز می توانند با توجه به آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان برای مطالعه کنکور برنامه ریزی کنند. آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر آخرین رت
تاریخ برگزاری کنکور سراسری تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان ، معمولا در تیر ماهه و متقاضیایی که ثبت نام کنکور سراسری رو انجام دادن ، باید با اطلاع از زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ خودشون رو برای شرکت در این رقابت مهم آماده کنن .کنکور سراسری یا بهتره بگیم ماراتن بزرگ کنکور سراسری ، هر سال واسه 5 گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان برگزار میشه و همه داوطلبایی که تو زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ وارد سایت سازمان سنجش میشن و فر
تاریخ برگزاری کنکور سراسری تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان ، معمولا در تیر ماهه و متقاضیایی که ثبت نام کنکور سراسری رو انجام دادن ، باید با اطلاع از زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ خودشون رو برای شرکت در این رقابت مهم آماده کنن .کنکور سراسری یا بهتره بگیم ماراتن بزرگ کنکور سراسری ، هر سال واسه 5 گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان برگزار میشه و همه داوطلبایی که تو زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۰ وارد سایت سازمان سنجش میشن و فر
سازمان سنجش معمولا دوبار تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری  ۱۴۰۰ رو برای اونایی که از ثبت نام کنکور سراسری جا می مونن ، در نظر می گیره تا داوطلبایی که موفق نشدن تو کنکور شرکت کنن ، بتونن تو این مهلت وارد سایت sanjesh.org بشن و فرم اینترنتی ثبت نام رو تکمیل کنن . با اینکه زمان و مهلت ثبت نام از طریق اخبار و اطلاعیه های مختلفی اطلاع رسانی میشه ، اما داوطلبایی هستن که به خاطر عواملی مثل اطلاع نداشتن از زمان و مهلت ثبت نام و یا آماده نبودن
سازمان سنجش معمولا دوبار تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری  ۱۴۰۰ رو برای اونایی که از ثبت نام کنکور سراسری جا می مونن ، در نظر می گیره تا داوطلبایی که موفق نشدن تو کنکور شرکت کنن ، بتونن تو این مهلت وارد سایت sanjesh.org بشن و فرم اینترنتی ثبت نام رو تکمیل کنن . با اینکه زمان و مهلت ثبت نام از طریق اخبار و اطلاعیه های مختلفی اطلاع رسانی میشه ، اما داوطلبایی هستن که به خاطر عواملی مثل اطلاع نداشتن از زمان و مهلت ثبت نام و یا آماده نبودن
سازمان سنجش معمولا دوبار تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری  ۱۴۰۰ رو برای اونایی که از ثبت نام کنکور سراسری جا می مونن ، در نظر می گیره تا داوطلبایی که موفق نشدن تو کنکور شرکت کنن ، بتونن تو این مهلت وارد سایت sanjesh.org بشن و فرم اینترنتی ثبت نام رو تکمیل کنن . با اینکه زمان و مهلت ثبت نام از طریق اخبار و اطلاعیه های مختلفی اطلاع رسانی میشه ، اما داوطلبایی هستن که به خاطر عواملی مثل اطلاع نداشتن از زمان و مهلت ثبت نام و یا آماده نبودن
سازمان سنجش معمولا دوبار تمدید مهلت ثبت نام آزمون سراسری  ۱۴۰۰ رو برای اونایی که از ثبت نام کنکور سراسری جا می مونن ، در نظر می گیره تا داوطلبایی که موفق نشدن تو کنکور شرکت کنن ، بتونن تو این مهلت وارد سایت sanjesh.org بشن و فرم اینترنتی ثبت نام رو تکمیل کنن . با اینکه زمان و مهلت ثبت نام از طریق اخبار و اطلاعیه های مختلفی اطلاع رسانی میشه ، اما داوطلبایی هستن که به خاطر عواملی مثل اطلاع نداشتن از زمان و مهلت ثبت نام و یا آماده نبودن
این کتاب در دو جلد آموزش و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و به صورت کامل و جامع تالیف شده است و دانش آموزان با تمامی سطوح می‌توانند جهت آمادگی در کنکور و آزمون‌های مختلف این کتاب را مورد مطالعه قرار دهند. کتاب فارسی جامع کنکور گاج، یک منبع کامل برای مطالعخ دانش آموزان می‌باشد که تمامی بیت‌ها و متن کتاب را مورد بررسی قرار داده است و شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، در کنار جلد بانک تست می‌باشد. برای خرید اینترنتی کتاب کمک درسی ک
این کتاب در دو جلد آموزش و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و به صورت کامل و جامع تالیف شده است و دانش آموزان با تمامی سطوح می‌توانند جهت آمادگی در کنکور و آزمون‌های مختلف این کتاب را مورد مطالعه قرار دهند. کتاب فارسی جامع کنکور گاج، یک منبع کامل برای مطالعخ دانش آموزان می‌باشد که تمامی بیت‌ها و متن کتاب را مورد بررسی قرار داده است و شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، در کنار جلد بانک تست می‌باشد. برای خرید اینترنتی کتاب کمک درسی ک
این کتاب در دو جلد آموزش و پرسش‌های چهارگزینه‌ای و به صورت کامل و جامع تالیف شده است و دانش آموزان با تمامی سطوح می‌توانند جهت آمادگی در کنکور و آزمون‌های مختلف این کتاب را مورد مطالعه قرار دهند. کتاب فارسی جامع کنکور گاج، یک منبع کامل برای مطالعخ دانش آموزان می‌باشد که تمامی بیت‌ها و متن کتاب را مورد بررسی قرار داده است و شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، در کنار جلد بانک تست می‌باشد. برای خرید اینترنتی کتاب کمک درسی ک
همه داوطلبایی که شرایط ثبت نام در ارشد علوم پزشکی 1400رو داشته و در بازه مشخص شده فرم ثبت نام خودشون رو پر کردن ، اگه قصد قبولی تو این آزمون رو دارن باید خودشون رو تا زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ که احتمالا تو تیرماه هستش برای شرکت در این آزمون آماده کنن .داوطلبایی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 بعد از مراجعه به سایت sanjeshp.ir و پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ فرم ثبت
همه داوطلبایی که شرایط ثبت نام در ارشد علوم پزشکی 1400رو داشته و در بازه مشخص شده فرم ثبت نام خودشون رو پر کردن ، اگه قصد قبولی تو این آزمون رو دارن باید خودشون رو تا زمان برگزاری کنکور ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ که احتمالا تو تیرماه هستش برای شرکت در این آزمون آماده کنن .داوطلبایی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 1400 بعد از مراجعه به سایت sanjeshp.ir و پرداخت هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ فرم ثبت
دوستان لطفا برام دعا کنیدپس فردا کنکور دارم امسال شرایط خیلی سخت بود و مدام تاریخ کنکور عوض شد خودتون که در جریانیدچون میخوام از ایران برم رشته ی فیزیک دانشگاه تهران رو میخوام دعا کنید که بهش برسممشاورم میگه که قطعی میتونم فیزیک دانشگاه تهران در بیام و در بدترین حالت فیزیک شریف درمیامدعا کنید فقط بشه خیلی میترسم نشه یه وقت . به همه تو دنیای واقعی گفتم به خاطر شرایط کرونا کنکور نمیدم ولی میخوام کنکور بدمدعا کنید که روحیم تو کنکور خوب باشه
دوستان لطفا برام دعا کنیدپس فردا کنکور دارم امسال شرایط خیلی سخت بود و مدام تاریخ کنکور عوض شد خودتون که در جریانیدچون میخوام از ایران برم رشته ی فیزیک دانشگاه تهران رو میخوام دعا کنید که بهش برسممشاورم میگه که قطعی میتونم فیزیک دانشگاه تهران در بیام و در بدترین حالت فیزیک شریف درمیامدعا کنید فقط بشه خیلی میترسم نشه یه وقت . به همه تو دنیای واقعی گفتم به خاطر شرایط کرونا کنکور نمیدم ولی میخوام کنکور بدمدعا کنید که روحیم تو کنکور خوب باشه
مرکز سنجش پزشکی برای اطلاع از شرایط ثبت نام در رشته های ارشد علوم پزشکی 1400 ، دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ رو منتشر میکنه تا داوطلبای متقاضی ادامه تحصیل در این رشته ها با  دانلود و مطالعه دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت از شرایط و ضوابط ثبت نام در این آزمون مطلع بشن .سازمان سنجش و آموزش پزشکی ، هر سال به منظور فراهم نمودن شرایط یکسان و مناسب برای شرکت کننده های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تموم ضوابط و شرایط
مرکز سنجش پزشکی برای اطلاع از شرایط ثبت نام در رشته های ارشد علوم پزشکی 1400 ، دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ رو منتشر میکنه تا داوطلبای متقاضی ادامه تحصیل در این رشته ها با  دانلود و مطالعه دفترچه ثبت نام ارشد بهداشت از شرایط و ضوابط ثبت نام در این آزمون مطلع بشن .سازمان سنجش و آموزش پزشکی ، هر سال به منظور فراهم نمودن شرایط یکسان و مناسب برای شرکت کننده های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ، تموم ضوابط و شرایط
کتاب تست عربی جامع خیلی سبز به چاپ رسیده است. مولفین کتاب، کاظم غلامی، بهروز حیدربکی، غزال و محسن آهویی می باشند. از ویژگی های اصلی این کتاب کنکور می توان از درسنامه جامع آن نام برد که به زبانی ساده ، قواعد هر درس را به صورت کامل توضیح می دهد.ویژگی های کتاب تست عربی جامع خیلی سبزدر ابتدا درس نامه جامع و کامل از کل کتاب عربی دهم,یازدهم و دوازدهم ارائه شده است که به جرات کامل ترین و روان ترین درسنامه در بین تمام کتاب های کنکوری میباشد.سپس س
کتاب تست عربی جامع خیلی سبز به چاپ رسیده است. مولفین کتاب، کاظم غلامی، بهروز حیدربکی، غزال و محسن آهویی می باشند. از ویژگی های اصلی این کتاب کنکور می توان از درسنامه جامع آن نام برد که به زبانی ساده ، قواعد هر درس را به صورت کامل توضیح می دهد.ویژگی های کتاب تست عربی جامع خیلی سبزدر ابتدا درس نامه جامع و کامل از کل کتاب عربی دهم,یازدهم و دوازدهم ارائه شده است که به جرات کامل ترین و روان ترین درسنامه در بین تمام کتاب های کنکوری میباشد.سپس س
واحد سالنامه برگ ، ارائه دهنده بالاترین
کیفیت سررسید 1400 ، سالنامه 1400 و تقویم رومیزی 1400 در تنوع بالا و قطع های
متفاوت است. قطع های مختلف سررسید و سالنامه های این مجموعه عبارتند از سررسید
وزیری 1400 ، سررسید اروپایی 1400 ، سررسید سپیدار 1400 و سالنامه مدیران 1400. تنوع
سررسید و سالنامه ها و تقویم رومیزی های سال 1400 واحد سالنامه برگ بسیار بالا
بوده و از این رو طیف گسترده ای از سلایق مختلف را در بر می گیرد. برای دریافت
نمونه سررسید 1400 با ما تماس بگیری
واحد سالنامه برگ ، ارائه دهنده بالاترین
کیفیت سررسید 1400 ، سالنامه 1400 و تقویم رومیزی 1400 در تنوع بالا و قطع های
متفاوت است. قطع های مختلف سررسید و سالنامه های این مجموعه عبارتند از سررسید
وزیری 1400 ، سررسید اروپایی 1400 ، سررسید سپیدار 1400 و سالنامه مدیران 1400. تنوع
سررسید و سالنامه ها و تقویم رومیزی های سال 1400 واحد سالنامه برگ بسیار بالا
بوده و از این رو طیف گسترده ای از سلایق مختلف را در بر می گیرد. برای دریافت
نمونه سررسید 1400 با ما تماس بگیری
واحد سالنامه برگ ، ارائه دهنده بالاترین
کیفیت سررسید 1400 ، سالنامه 1400 و تقویم رومیزی 1400 در تنوع بالا و قطع های
متفاوت است. قطع های مختلف سررسید و سالنامه های این مجموعه عبارتند از سررسید
وزیری 1400 ، سررسید اروپایی 1400 ، سررسید سپیدار 1400 و سالنامه مدیران 1400. تنوع
سررسید و سالنامه ها و تقویم رومیزی های سال 1400 واحد سالنامه برگ بسیار بالا
بوده و از این رو طیف گسترده ای از سلایق مختلف را در بر می گیرد. برای دریافت
نمونه سررسید 1400 با ما تماس بگیری
درسهای رتبه‌ساز یعنی چیدر هر زنجیره ای، تعدادی درس هستند که داوطلبان کنکور برای رسیدن به رتبه، باید در آن ها زیاد قوی باشند و تمرکز نخست آن ها روی این دروس باشد. این دروس را درسهای رتبه‌سازمی گویند. در واقع درسهای رتبه‌ساز خاص داوطلبان برتر یا رتبه زیر هزار یا هر رتبه دیگری نیست. هر داوطلبی که می خواهد به حداقل های کنکور برسد در درجه نخست به درسهای رتبه‌ساز باید پروا کند. درسهای رتبه‌ساز کنکور انسانی در کنکور رشته علوم ان
درسهای رتبه‌ساز یعنی چیدر هر زنجیره ای، تعدادی درس هستند که داوطلبان کنکور برای رسیدن به رتبه، باید در آن ها زیاد قوی باشند و تمرکز نخست آن ها روی این دروس باشد. این دروس را درسهای رتبه‌سازمی گویند. در واقع درسهای رتبه‌ساز خاص داوطلبان برتر یا رتبه زیر هزار یا هر رتبه دیگری نیست. هر داوطلبی که می خواهد به حداقل های کنکور برسد در درجه نخست به درسهای رتبه‌ساز باید پروا کند. درسهای رتبه‌ساز کنکور انسانی در کنکور رشته علوم ان
درسهای رتبه‌ساز یعنی چیدر هر زنجیره ای، تعدادی درس هستند که داوطلبان کنکور برای رسیدن به رتبه، باید در آن ها زیاد قوی باشند و تمرکز نخست آن ها روی این دروس باشد. این دروس را درسهای رتبه‌سازمی گویند. در واقع درسهای رتبه‌ساز خاص داوطلبان برتر یا رتبه زیر هزار یا هر رتبه دیگری نیست. هر داوطلبی که می خواهد به حداقل های کنکور برسد در درجه نخست به درسهای رتبه‌ساز باید پروا کند. درسهای رتبه‌ساز کنکور انسانی در کنکور رشته علوم ان
درسهای رتبه‌ساز یعنی چیدر هر زنجیره ای، تعدادی درس هستند که داوطلبان کنکور برای رسیدن به رتبه، باید در آن ها زیاد قوی باشند و تمرکز نخست آن ها روی این دروس باشد. این دروس را درسهای رتبه‌سازمی گویند. در واقع درسهای رتبه‌ساز خاص داوطلبان برتر یا رتبه زیر هزار یا هر رتبه دیگری نیست. هر داوطلبی که می خواهد به حداقل های کنکور برسد در درجه نخست به درسهای رتبه‌ساز باید پروا کند. درسهای رتبه‌ساز کنکور انسانی در کنکور رشته علوم ان
وزارت علوم در راستای حذف کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در برخی از رشته ها بر اساس سوابق تحصیلی می‌نماید. بر اساس تصمیمات گرفته شده از طرف سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی جذب دانشجو بدون کنکور برای مقاطع متفاوت در اغلب دانشگاه های ایران اجرایی گردیده است. در ادامه به بررسی بیشتر لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد 99 می پردازیم؛ همچنین لازم به ذکر است متقاضیان ثبت نام بدون کنکور رشته های کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است دفترچ
برگزاری نشست رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استان‌ ها با احمد خرم ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، روز یکشنبه صورت گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: برگزاری نشست رؤسای سازمانهای نظام مهندسی استان‌ ها با احمد خرم
داوطلبان کنکور هنر پس از شرکت در آزمون کنکور سراسری هنر در پی یافتن لیست رشته های دانشگاهیی هنر می باشند که تمامی آن ها پس از انتشار کارنامه اولیه و اعلام نتایج کنکور ۹۹ در دفترچه انتخاب رشته کنکور هنر منتشر شده از سوی سازمان سنجش موجود می باشد اما خالی از لطف نیست که لیست رشته های کنکور هنر را به تفکیک زیر گروه و مقطع، در این مطلب در اختیار داوطلبان قرار دهیم چراکه هستند داوطلبانی که از تمامی رشته های هنر آگاهی کامل ندارند. در ادامه ی این مط
کنکور تجربی ۹۹ مانند سال‌های پیش بازهم پرمتقاضی ترین گروه آزمایشی بود. این داوطلبان هم اکنون در انتظار اعلام نتایج اولیه می‌باشند. نتایج اولیه در قالب کارنامه‌ای در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود. کارنامه کنکور تجربی حاوی اطلاعات مهمی است که داوطلب را برای انتخاب رشته کنکور سراسری 99 و در نهایت قبولی در رشته موردعلاقه یاری می‌رساند. مقاله کارنامه کنکور تجربی 99 را تا انتها مطالعه کنید تا علاوه بر آشنایی با نحوه مشاهده کارنامه قبولی کنکور
تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز ، در دیدار رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با مدیر عامل شرکت گاز این استان صورت گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز
تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز ، در دیدار رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با مدیر عامل شرکت گاز این استان صورت گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز
تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز ، در دیدار رییس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان با مدیر عامل شرکت گاز این استان صورت گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تاکید بر گسترش همکاری‌های مشترک بین نظام مهندسی گلستان و شرکت گاز
مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه از استاندار کرمانشاه ، در دیدار رییس و اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با استاندار این استان، بحث و بررسی گردیدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه از استاندار کرمانشاه
آیا برای ثبت نام کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، امکان ثبت نام بدون کنکور وجود دارد؟ پاسخ این سوال شاید دغدغه ی بسیاری از علاقه مندان به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باشد. وزارت بهداشت برای تکمیل ظرفیت کارشناسی خود، بدون کنکور هم دانشجو می پذیرد اما کلیه دانشجویان مجاز به استفاده از این امکان نیستند. تنها دانشجویانی که به عنوان استعداد درخشان محسوب می شوند می توانند اقدام به درخواست ثبت نام بدون کنکور نمایند.برای دریافت مشاوره در زمینه
دو فاکتور مهم در کارنامه اولیه کنکور سراسری برای هر دانش آموز، رتبه و تراز وی هستند. اهمیت رتبه و تراز در انتخاب رشته کنکور و تاثیری که بر انتخاب رشته و احتمال قبولی هر فرد می گذارند، یکی از اصلی ترین سوالاتی است که برای هر یک از داوطلبان پیش خواهد آمد. به همین خاطر در این موضوع به بررسی، تفاوت رتبه و تراز و تاثیر هر یک از آنها در انتخاب رشته کنکور ۹۹ و انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۹۹ خواهیم پرداخت. برای اطلاع از زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور
داوطلبان کنکور انسانی اغلب پس از ورود به این زیرگروه، رشته ای را برای ادامه تحصیل در دانشگاه مدنظر دارند ولی هستند در بین داوطلبان که از تمامی رشته های کنکور انسانی در دانشگاه بی اطلاع هستند. در ادامه ی این مطلب ما قصد داریم ضمن معرفی زیر گروه ها و ضرایب دروس در هر زیرگروه تمامی رشته های آن را نیز معرفی کنیم. توصیه می کنیم مقاله نحوه انتخاب رشته کنکور ۹۹ و ثبت نام بدون کنکور ۹۹ را مطالعه نمایید. برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹
کنکور تجربی به عنوان پر داوطلب ترین آزمون سراسری، از بیشترین رشته های تحصیلی در دانشگاه نیز برخوردار است و تنوع زیادی از رشته ها را درمقابل داوطلبان قرار می دهد. لیست رشته های کنکور تجربی 99 در چند زیر گروه مختلف دسته بندی می شود و هدف از این دسته بندی، آسان تر شدن فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری 99 است و رتبه موثر در هر زیر گروه متفاوت است. برای اطلاع از نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 کلیک کنید. در ادامه شما را با رشته های کنکور تجربی در 5 زیر گ
پس از آن که کنکور ریاضی۹۹ بعد از کش و قوس‌های فراوان در اواخر مردادماه برگزار شد، اکنون داوطلبین آن منتظر اعلام نتایج اولیه آن هستند. بسیاری از این داوطلبین علاوه بر این که اطلاع ندارند زمانی که نتایج اولیه منتشر شد برای مشاهده کارنامه خود را باید چه مراحلی را طی کنند، از مندرجات داخل کارنامه هم آگاهی لازم را ندارند و نمی‌دانند کدام قسمت از کارنامه کنکور برای انتخاب رشته ریاضی 99 مهم و کاربردی است و کدام بخش تاثیری ندارد. پیشنهاد ما به داوط
اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ، تشکیل شد. مومنی مقدم، به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر وم اجرایی شدن مبحث بیست و دوم تأکید کردبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی
اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ، تشکیل شد. مومنی مقدم، به نمایندگی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر وم اجرایی شدن مبحث بیست و دوم تأکید کردبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: اولین نشست رسمی ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی
 کتاب کنکور  تست زیست دوازدهم خیلی سبز و تألیف دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضا زاده سرابی در 687 صفحه منتشر شده است. کتاب کمک درسی زیست دوازدهم خیلی سبز شامل 8 فصل می باشد:· مولکول های اطلاعاتی· جریان اطلاعات در یاخته· انتقال اطلاعات در نسل ها· تغییر در اطلاعات وراثتی· از ماده به انرژی· از انرژی به ماده· فناوری های نوین زیستی· رفتارهای جانوراناینویژگی کتاب زیست دوازدهم خیلی سبزدرس
 کتاب کنکور  تست زیست دوازدهم خیلی سبز و تألیف دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضا زاده سرابی در 687 صفحه منتشر شده است. کتاب کمک درسی زیست دوازدهم خیلی سبز شامل 8 فصل می باشد:· مولکول های اطلاعاتی· جریان اطلاعات در یاخته· انتقال اطلاعات در نسل ها· تغییر در اطلاعات وراثتی· از ماده به انرژی· از انرژی به ماده· فناوری های نوین زیستی· رفتارهای جانوراناینویژگی کتاب زیست دوازدهم خیلی سبزدرس
 کتاب کنکور  تست زیست دوازدهم خیلی سبز و تألیف دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضا زاده سرابی در 687 صفحه منتشر شده است. کتاب کمک درسی زیست دوازدهم خیلی سبز شامل 8 فصل می باشد:· مولکول های اطلاعاتی· جریان اطلاعات در یاخته· انتقال اطلاعات در نسل ها· تغییر در اطلاعات وراثتی· از ماده به انرژی· از انرژی به ماده· فناوری های نوین زیستی· رفتارهای جانوراناینویژگی کتاب زیست دوازدهم خیلی سبزدرس
 کتاب کنکور  تست زیست دوازدهم خیلی سبز و تألیف دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضا زاده سرابی در 687 صفحه منتشر شده است. کتاب کمک درسی زیست دوازدهم خیلی سبز شامل 8 فصل می باشد:· مولکول های اطلاعاتی· جریان اطلاعات در یاخته· انتقال اطلاعات در نسل ها· تغییر در اطلاعات وراثتی· از ماده به انرژی· از انرژی به ماده· فناوری های نوین زیستی· رفتارهای جانوراناینویژگی کتاب زیست دوازدهم خیلی سبزدرس
 کتاب کنکور  تست زیست دوازدهم خیلی سبز و تألیف دکتر کمیل نصری-دکتر حسن محمد نشتایی-دکتر سینا رضا زاده سرابی در 687 صفحه منتشر شده است. کتاب کمک درسی زیست دوازدهم خیلی سبز شامل 8 فصل می باشد:· مولکول های اطلاعاتی· جریان اطلاعات در یاخته· انتقال اطلاعات در نسل ها· تغییر در اطلاعات وراثتی· از ماده به انرژی· از انرژی به ماده· فناوری های نوین زیستی· رفتارهای جانوراناینویژگی کتاب زیست دوازدهم خیلی سبزدرس
 کتاب موج آزمون ادبیات الگو کنکور  تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 436 صفحه منتشر شده است.کتاب موج آزمون ادبیات الگو شامل 2 فصل می شود:فصل اول موج آزمون ادبیات الگو : جمع بندی· لغت و املاء · تاریخ ادبیات· آرایه های ادبی· دستور زبان فارسی· قرابت معناییفصل دوم موج آزمون ادبیات الگو : آزمون های مبحثی و جامع که شامل 56 آزمون می باشد.· این کتاب کنکور  ویژگی های زیر را دارا می باشد:·جمع‌بندی همه موض
 کتاب موج آزمون ادبیات الگو کنکور  تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 436 صفحه منتشر شده است.کتاب موج آزمون ادبیات الگو شامل 2 فصل می شود:فصل اول موج آزمون ادبیات الگو : جمع بندی· لغت و املاء · تاریخ ادبیات· آرایه های ادبی· دستور زبان فارسی· قرابت معناییفصل دوم موج آزمون ادبیات الگو : آزمون های مبحثی و جامع که شامل 56 آزمون می باشد.· این کتاب کنکور  ویژگی های زیر را دارا می باشد:·جمع‌بندی همه موض
 کتاب موج آزمون ادبیات الگو کنکور  تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 436 صفحه منتشر شده است.کتاب موج آزمون ادبیات الگو شامل 2 فصل می شود:فصل اول موج آزمون ادبیات الگو : جمع بندی· لغت و املاء · تاریخ ادبیات· آرایه های ادبی· دستور زبان فارسی· قرابت معناییفصل دوم موج آزمون ادبیات الگو : آزمون های مبحثی و جامع که شامل 56 آزمون می باشد.· این کتاب کنکور  ویژگی های زیر را دارا می باشد:·جمع‌بندی همه موض
 کتاب موج آزمون ادبیات الگو کنکور  تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 436 صفحه منتشر شده است.کتاب موج آزمون ادبیات الگو شامل 2 فصل می شود:فصل اول موج آزمون ادبیات الگو : جمع بندی· لغت و املاء · تاریخ ادبیات· آرایه های ادبی· دستور زبان فارسی· قرابت معناییفصل دوم موج آزمون ادبیات الگو : آزمون های مبحثی و جامع که شامل 56 آزمون می باشد.· این کتاب کنکور  ویژگی های زیر را دارا می باشد:·جمع‌بندی همه موض
هر ساله پس از کنکور و اعلام نتایج آن و تعیین رتبه‌های برتر، تلاش برای کشف راز موفقیت آن‌ها آغاز می‌شود. اما تا حدودی می‌توان دلایل موفقیت افراد را در سال‌های مختلف یکسان دانست. در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای این افراد روش‌های مطالعه و نکات مختلفی مطرح می‌شود. در ادامه مهم‌ترین این عوامل را طرح می‌کنیم. هدف‌گذاری و مطالعه بر اساس برنامه‌ریزی برای موفقیت در هر پروژه و هدفی، برنامه‌ریزی از اهمیت بالایی برخوردا
هر ساله پس از کنکور و اعلام نتایج آن و تعیین رتبه‌های برتر، تلاش برای کشف راز موفقیت آن‌ها آغاز می‌شود. اما تا حدودی می‌توان دلایل موفقیت افراد را در سال‌های مختلف یکسان دانست. در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای این افراد روش‌های مطالعه و نکات مختلفی مطرح می‌شود. در ادامه مهم‌ترین این عوامل را طرح می‌کنیم. هدف‌گذاری و مطالعه بر اساس برنامه‌ریزی برای موفقیت در هر پروژه و هدفی، برنامه‌ریزی از اهمیت بالایی برخوردا
دومین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ، برگزار شد. در موضوع مدیریت نگه‌داری نوع ساختمان، قدمت و زیربنا نیز لحاظ گرددبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: دومین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی
کتاب زیست پایه خیلی سبز در عشق کتاب برای مقطع دهم و یازدهم به چاپ رسیده است. مولفین این کتاب کمک درسی دکتر پوریا خیراندیش و دکتر فرزام فره مند نیا می باشند.با خواندن کتاب زیست شناسی خیلی سبز میتوانید بدون حاشیه و بدون ایده های تکراری در کمترین زمان ممکن، به تمام مباحث زیست شناسی به صورت کاملا مفهومی و ترکیبی مسلط شوید.ویژگی‌های کتاب زیست شناسی پایه خیلی سبزکتاب زیست شناسی پایه خیلی سبز دهم و یازدهم، پرفروش ترین کتاب انتشارا
تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان ، ابلغ شد. تمام تلاش رییس و هیات مدیره سازمان خدمت به جامعه مهندسی استان استبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: تعرفه خدمات مهندسی سال نود و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان
دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 تقریبا همزمان با اعلام نتایج اولیه کنکور منتشر می‌شود. این دفترچه حاوی مطالب مهم و پرفایده برای کلیه داوطلبانی است که قصد انتخاب رشته محل دارند. در حقیقت این دفترچه، راهنمای عملی داوطلبان کنکورسراسری برای انتخاب رشته است و نکات کاربردی را در اختیار این گروه قرار می‌دهد. دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی در این مقطع از زمان، دفترچه راهنمای مختص خود را ارائه می‌نمایند. مطالعه دقیق دفترچه راهنمای دوم یا همان د
نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، برگزار شد و اعضا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در این مورد پرداختندبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان
نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، برگزار شد و اعضا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در این مورد پرداختندبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان
نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، برگزار شد و اعضا به بیان دیدگاه ها و پیشنهادات خود در این مورد پرداختندبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: نخستین پیش جلسه ستاد اجرایی مبحث بیست و دوم در سازمان نظام مهندسی ساختمان
جلد نخست کتاب «ادبیات موضوعی کامل کنکور» شامل درس‌نامه و بانک تست‌ از مباحث فارسی پایه‌ی دهم، یازدهم و دوازدهم می‌شود و شما داوطلبان عزیز می‌توانید با تهیه‌ جلد دوم این کتاب به پاسخ‌های تشریحی این سؤالات دست پیدا کنند. اگر قصد خرید ادبیات موضوعی میکرو طلایی گاج را دارید با ما همراه باشید. همچنین اگر قصد خرید آنلاین کتاب کمک درسی از یک سایت معتبر را دارید کلیک کنید.ویژگی های کتاب ادبیات موضوعی میکرو طلایی گاجدر ابتدا د
حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن ، مطرح شد. وظیفه معرفی ناظرین غیرمقیم بر عهده سازمان قرار گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن
حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن ، مطرح شد. وظیفه معرفی ناظرین غیرمقیم بر عهده سازمان قرار گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن
حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن ، مطرح شد. وظیفه معرفی ناظرین غیرمقیم بر عهده سازمان قرار گرفتبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: حضور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در پروژه ‎های اقدام ملی مسکن
پیام دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز مهندس نقشه‌بردار ، سیزدهم شهریورماه، روز بزرگ‌داشت ابوریحان بیرونی صادر شدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: پیام دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز مهندس نقشه‌بردار
پیام دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز مهندس نقشه‌بردار ، سیزدهم شهریورماه، روز بزرگ‌داشت ابوریحان بیرونی صادر شدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: پیام دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز مهندس نقشه‌بردار
با نزدیک شدن به سال 1400 سالنامه 1400 در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. سالنامه 1400 ، هدیه ای تاثیرگذار و هوشمندانهاکثر سازمان ها، شرکت ها و مدیران آنها، سالنامه را به عنوان هدیه ای بسیار پرکاربرد می دانند. استفاده از سالنامه 1400 برای برند شما باعث می شود که بتوانید در بستر یک فضای فرهنگی و عملکردی به تبلیغ و توسعه سازمان خود بپردازید. این هدیه باعث می شود تا مشتریان شما به مدت یک سال برند شما را هر روز جلوی چشمانشان داشته باشند و ای
با نزدیک شدن به سال 1400 سالنامه 1400 در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. سالنامه 1400 ، هدیه ای تاثیرگذار و هوشمندانهاکثر سازمان ها، شرکت ها و مدیران آنها، سالنامه را به عنوان هدیه ای بسیار پرکاربرد می دانند. استفاده از سالنامه 1400 برای برند شما باعث می شود که بتوانید در بستر یک فضای فرهنگی و عملکردی به تبلیغ و توسعه سازمان خود بپردازید. این هدیه باعث می شود تا مشتریان شما به مدت یک سال برند شما را هر روز جلوی چشمانشان داشته باشند و ای
با نزدیک شدن به سال 1400 سالنامه 1400 در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. سالنامه 1400 ، هدیه ای تاثیرگذار و هوشمندانهاکثر سازمان ها، شرکت ها و مدیران آنها، سالنامه را به عنوان هدیه ای بسیار پرکاربرد می دانند. استفاده از سالنامه 1400 برای برند شما باعث می شود که بتوانید در بستر یک فضای فرهنگی و عملکردی به تبلیغ و توسعه سازمان خود بپردازید. این هدیه باعث می شود تا مشتریان شما به مدت یک سال برند شما را هر روز جلوی چشمانشان داشته باشند و ای
پس از مشخص شدن نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد وضعیت علمی داوطلبان مشخص می شود و داوطلبان بر اساس نتایجی که کسب نموده اند می بایست در صورت مجاز بودن در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org اقدام به انتخاب رشته نمایند. انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد یکی از حساس ترین مرحله های کنکور کارشناسی ارشد می باشد که نیازمند دقت و آگاهی کافی می باشد و داوطلبان می بایست بر اساس اصول علاقه‌مندی، آگاهی و دقت به انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد بپردازند. ب
برگزاری جشنواره خانه دوست کجاست؟ توسط سازمان نظام مهندسی فارس ، صورت گرفت. عکس (در دو بخش دوربین حرفه ای و موبایل) و اسکیس بخشهای جشنواره خانه دوست کجاست؟» هستندبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: برگزاری جشنواره خانه دوست کجاست؟ توسط سازمان نظام مهندسی فارس
آیا می دانید امروزه می توان به رشته های پزشکی به صورت بدون کنکور وارد شد. در سالهای گذشته، گذشتن از سد کنکور سراسری تنها راه ورود به داشنگاه محسوب می‌شد. با افزایش‌ اهمیت ادامه تحصیل در کشور و تلاش عده بسیار برای ورود به دانشگاه‌ها، رقابت کنکور سراسری، هرسال سخت‌تر از سال قبل می‌شد. این مسئله باعث بوجود آمدن مشکلات بسیاری برای دانش آموزان شده ‌بود. چرا که بسیاری از آنها، در رقابت برای به دست آوردن صندلی دانشگاه در رشته موردنظر خود شکست م
بازدید مسئولان نظام مهندسی گیلان از نحوه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان ، در صلاحیت طراحی رشته معماری، هم‌زمان با سراسر کشور در سه شهر رشت، لنگرود و تالش، با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی به عمل آمدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: بازدید مسئولان نظام مهندسی گیلان از نحوه برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان
تست شیمی یازدهم بهمن بازرگان این کتاب با هدف آمادگی دانش آموزان برای کنکور و آزمون‌های آزمایشی تالیف شده است. سرفصل‌های کتاب شیمی یازدهم مبتکران مطابق با کتاب درسی می‌می باشد. نکته? مثبت در فهرست کتاب این است که به طور کامل بیان کننده جزئی‌ترین بخش‌های داخل کتاب می‌باشد. در تدوین این کتاب سعی شده که علاوه بر پوشش کامل مباحث، موضوع پراکنده بودن مطالب در کتاب درسی نظام جدید نیز در بعضی از بخش‌ها رفع شود.مشخصات کتاب تست شیمی یا
دویست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ، روز 3 شنبه، بیست و پنجم شهریورماه با حضور اکثریت اعضا بصورت حضوری و مجازی در سالن جلسات شورای مرکزی برگزار گردیدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: دویست و پنجاه و یکمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
سامانه سازمان الکترونیک با حضور مسوولان استان گلستان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان ، رونمایی گردید. گزارش کاملی از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم سازمان ارائه شدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: سامانه سازمان الکترونیک با حضور مسوولان استان گلستان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان
سامانه سازمان الکترونیک با حضور مسوولان استان گلستان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان ، رونمایی گردید. گزارش کاملی از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم سازمان ارائه شدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: سامانه سازمان الکترونیک با حضور مسوولان استان گلستان در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان
پیام تسلیت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پی درگذشت رحیم سلیمان آذر ، صادر شد. عروج ناباورانه مهندس رحیم سلیمان آذر، استاد فرزانه و بی بدیل مهندسی برق کشور موجب تاثر عمیق گردیدبرای مشاهده ادامه مطلب به آدرس زیر مراجعه فرمایید: پیام تسلیت روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پی درگذشت رحیم سلیمان آذر
بالای ۹۰ درصد دانش آموز ها قبل از اتمام آزمون از سر جلسه بلند شدندخودکشی دانش آموز پسر رشته ی ریاضی بلافاصله بعد کنکور سراسری ۹۹. (من کار ایشون رو تایید نمیکنم قطعا راه حل های دیگه ای وجود داشت  ولی خون این آقا گردن مسئولین بی کفایت سازمان سنجش هم هست )محمد ی که از شرایط برخی دانش آموزان سو استفاده کرد . طبق آخرین چیزی که میدونم فراریه و پلیس دنبالشه . اگر این آقا نبود الان اعتراضات برای امتحانات نهایی به جایی رسیده بودنمایند
کنکور ۹۹ حواشی زیادی داشت که نمیخوام صحبت کنم راجع بش فعلا اما فاصله گزاری و پروتکل های بهداشتی اونطور که وعده داده شده بود رعایت نشده بود و در کنکور ارشد ۱۷ نفر در آخرین آماری که دارم در یک حوزه مبتلا شده بودنفردا مدارس باز میشه من دیگه مدرسه ای نیستم ولی نگران کودکان سرزمینم هستم شاید جایگزینی بهتری برای آموزش وجود نداشته باشه . مثلا برنامه شاد که فقط به درد خودشون میخورد من قبلا داشتم و هیچ دردی نخورد بعد هم همه که به شاد و گوشی هوشمند دست
کنکور ۹۹ حواشی زیادی داشت که نمیخوام صحبت کنم راجع بش فعلا اما فاصله گزاری و پروتکل های بهداشتی اونطور که وعده داده شده بود رعایت نشده بود و در کنکور ارشد ۱۷ نفر در آخرین آماری که دارم در یک حوزه مبتلا شده بودنفردا مدارس باز میشه من دیگه مدرسه ای نیستم ولی نگران کودکان سرزمینم هستم شاید جایگزینی بهتری برای آموزش وجود نداشته باشه . مثلا برنامه شاد که فقط به درد خودشون میخورد من قبلا داشتم و هیچ دردی نخورد بعد هم همه که به شاد و گوشی هوشمند دست
کنکور ۹۹ حواشی زیادی داشت که نمیخوام صحبت کنم راجع بش فعلا اما فاصله گزاری و پروتکل های بهداشتی اونطور که وعده داده شده بود رعایت نشده بود و در کنکور ارشد ۱۷ نفر در آخرین آماری که دارم در یک حوزه مبتلا شده بودنفردا مدارس باز میشه من دیگه مدرسه ای نیستم ولی نگران کودکان سرزمینم هستم شاید جایگزینی بهتری برای آموزش وجود نداشته باشه . مثلا برنامه شاد که فقط به درد خودشون میخورد من قبلا داشتم و هیچ دردی نخورد بعد هم همه که به شاد و گوشی هوشمند دست
سوالات ضمن خدمت تبیین ت های كلی نظام اداری كشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهكار های اجرایی نمودن آننمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشورکاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ت های كلی نظام این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون ت های كلی نظام می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشور &n
سوالات ضمن خدمت تبیین ت های كلی نظام اداری كشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهكار های اجرایی نمودن آننمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشورکاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ت های كلی نظام این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون ت های كلی نظام می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشور &n
سوالات ضمن خدمت تبیین ت های كلی نظام اداری كشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راهكار های اجرایی نمودن آننمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشورکاملترین فایل در مورد نمونه سوالات ت های كلی نظام این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در آزمون ضمن آزمون ت های كلی نظام می باشد نمونه سوالات ضمن خدمت ت های كلی نظام اداری كشور &n
منابع ارشد روانشناسی وزارت علوم کدام‌اند و چگونه می‌توان در این آزمودن به موفقیت دست یافت؟ روانشناسی یکی از پرمخاطب ترین رشته‌های دانشگاهی است. بسیاری از افرادی که حتی در مقطع لیسانس در رشته‌های دیگری تحصیل می‌کنند در مقطع ارشد به روانشناسی علاقه‌مند شده و برای قبولی در این رشته با دیگران به رقابت می‌پردازند. اولین قدم برای موفقیت در کنکور این است که با منابع ارشد روانشناسی به طور کامل آشنایی داشته باشید و بهترین گزینه‌ها را برای مط
امروزه با وجود تغییرات عمیق در نظام
آموزش و پرورش و تغییر در ت ها و برنامه ریزی های آموزشی، بعضی از
معلمان در رویارویی با مسائل و مشکلات آموزشی و مدیریت کلاس
فاقد توانایی ها ی لازم و اساسی هستند و از روش های قديم و مهارت های سنتی
و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند.
امروزه با وجود تغییرات عمیق در نظام
آموزش و پرورش و تغییر در ت ها و برنامه ریزی های آموزشی، بعضی از
معلمان در رویارویی با مسائل و مشکلات آموزشی و مدیریت کلاس
فاقد توانایی ها ی لازم و اساسی هستند و از روش های قديم و مهارت های سنتی
و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند.
امروزه با وجود تغییرات عمیق در نظام
آموزش و پرورش و تغییر در ت ها و برنامه ریزی های آموزشی، بعضی از
معلمان در رویارویی با مسائل و مشکلات آموزشی و مدیریت کلاس
فاقد توانایی ها ی لازم و اساسی هستند و از روش های قديم و مهارت های سنتی
و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند.
کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگو و تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 752 صفحه منتشر شده است.کتاب پیش رو در 13 فصل ارائه شده است.این کتاب 4 فصل را شامل می شود.· دو کلمه حرف حساب· مفاهیم پر تکرار· مفاهیم فارسی دوازدهم· مفاهیم فارسی یازدهم· مفاهیم فارسی دهم· آیات و احادیث و عبارات عربی· چند تکنیک و قرابت بازی· پرسش های چهارگزینه ای· پاسخ های تشریحی·درسنامه کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگودرسنامه این کتاب برای قرابت معنای
کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگو و تألیف علیرضا عبدالمحمدی در 752 صفحه منتشر شده است.کتاب پیش رو در 13 فصل ارائه شده است.این کتاب 4 فصل را شامل می شود.· دو کلمه حرف حساب· مفاهیم پر تکرار· مفاهیم فارسی دوازدهم· مفاهیم فارسی یازدهم· مفاهیم فارسی دهم· آیات و احادیث و عبارات عربی· چند تکنیک و قرابت بازی· پرسش های چهارگزینه ای· پاسخ های تشریحی·درسنامه کتاب قرابت معنایی جامع نشر الگودرسنامه این کتاب برای قرابت معنای
زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید (سه کتاب در یک کتاب +مرور کامل پایه) توسط انتشارات مبتکران و تألیف دکتر شهاب اناری و مهندس روزبه شهلابی در 464 صفحه تهیه شده است.در کتاب تست زبان جامع کنکور مبتکران شهاب اناری تمامی آنچه یک دانش آموز برای کنکور نیاز دارد به صورت یک جا ارائه شده است.درسنامه کتاب تست زبان جامع کنکور از انتشارات مبتکراندر کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران، درسنامه به خوبی و با قسمت بندی های مشخص نوشته شده است که سبب می شود قاب
زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید (سه کتاب در یک کتاب +مرور کامل پایه) توسط انتشارات مبتکران و تألیف دکتر شهاب اناری و مهندس روزبه شهلابی در 464 صفحه تهیه شده است.در کتاب تست زبان جامع کنکور مبتکران شهاب اناری تمامی آنچه یک دانش آموز برای کنکور نیاز دارد به صورت یک جا ارائه شده است.درسنامه کتاب تست زبان جامع کنکور از انتشارات مبتکراندر کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور مبتکران، درسنامه به خوبی و با قسمت بندی های مشخص نوشته شده است که سبب می شود قاب
کتاب جمع بندی زیست مهروماه کنکور (10دهم و 11یازدهم و 12دوازدهم) توسط انتشارات مهر و ماه و تألیف علی پناهی شایق در 520 صفحه منتشر شده است.این کتاب کنکور شامل بخش های زیر می باشد:پایه دهم : 7 درسپایه یازدهم: 9 درسپایه دوازدهم: 8 درس5 آزمون جامعپاسخ نامه تشریحیبرخی از ویژگی های کتاب های جمع بندی مهروماه:در ابتدای این کتاب کمک درسی یک مرور کامل بر درسنامه ها داشته و مباحث کلیدی درس را تحت پوشش خود قرار داده تا یادآوری باشد بر آموخته
کتاب جمع بندی زیست مهروماه کنکور (10دهم و 11یازدهم و 12دوازدهم) توسط انتشارات مهر و ماه و تألیف علی پناهی شایق در 520 صفحه منتشر شده است.این کتاب کنکور شامل بخش های زیر می باشد:پایه دهم : 7 درسپایه یازدهم: 9 درسپایه دوازدهم: 8 درس5 آزمون جامعپاسخ نامه تشریحیبرخی از ویژگی های کتاب های جمع بندی مهروماه:در ابتدای این کتاب کمک درسی یک مرور کامل بر درسنامه ها داشته و مباحث کلیدی درس را تحت پوشش خود قرار داده تا یادآوری باشد بر آموخته
چاپ صفحات تقویم رومیزی 1400 واحد سالنامه برگ توسط مدرن ترین دستگاه های چاپ انجام شده و در ساخت پایه آن نیز از دستگاه های تمام اتوماتیک استفاده می شود. به همین دلیل است که تقویم رومیزی های این مجموعه از کیفیت بینظیری برخوردار هستند و در طی زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به هیچ عنوان تغییر شکل یا تغییر رنگ نخواهند داد.
چاپ صفحات تقویم رومیزی 1400 واحد سالنامه برگ توسط مدرن ترین دستگاه های چاپ انجام شده و در ساخت پایه آن نیز از دستگاه های تمام اتوماتیک استفاده می شود. به همین دلیل است که تقویم رومیزی های این مجموعه از کیفیت بینظیری برخوردار هستند و در طی زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به هیچ عنوان تغییر شکل یا تغییر رنگ نخواهند داد.
چاپ صفحات تقویم رومیزی 1400 واحد سالنامه برگ توسط مدرن ترین دستگاه های چاپ انجام شده و در ساخت پایه آن نیز از دستگاه های تمام اتوماتیک استفاده می شود. به همین دلیل است که تقویم رومیزی های این مجموعه از کیفیت بینظیری برخوردار هستند و در طی زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند، به هیچ عنوان تغییر شکل یا تغییر رنگ نخواهند داد.
دانلود پرسش مهر کرونا 1399 -1400 فرمت فایل دانلود مقاله پرسش مهر کرونا سال 1399 -1400 ورد و قابل ویرایش می باشد.تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل می باشد.کاملترین و با کیفیت ترین پاسخ پرسش مهر بیست و یک.پرسش مهر 21: کاملترین پاسخ به پرسش مهر 1399 بیست و یک رئیس جمهور مقاله پرسش مهر 99پرسش مهر 21پرسش مهر 21 مقاله کاملا دقیق و توسط تیم تخصصی دبیران فایل طراحی و تدوین گردیده است و در راستای پرسش مهر رئیس جمهور در روز بازگشایی مدارس صورت گرفته است .مقاله پر
دانلود پرسش مهر کرونا 1399 -1400 فرمت فایل دانلود مقاله پرسش مهر کرونا سال 1399 -1400 ورد و قابل ویرایش می باشد.تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل می باشد.کاملترین و با کیفیت ترین پاسخ پرسش مهر بیست و یک.پرسش مهر 21: کاملترین پاسخ به پرسش مهر 1399 بیست و یک رئیس جمهور مقاله پرسش مهر 99پرسش مهر 21پرسش مهر 21 مقاله کاملا دقیق و توسط تیم تخصصی دبیران فایل طراحی و تدوین گردیده است و در راستای پرسش مهر رئیس جمهور در روز بازگشایی مدارس صورت گرفته است .مقاله پر
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

آشپزباشی I have no nerves blog sepideh1366 حياط خلوت من ديزاين خاص کرکره برقی بهترين هاي هند فروشگاه آنلاین میز ناهار خوری , سرویس خواب و میز تلویزیون ادبی