هجوم بر خانه وحي

نتایج جستجو برای عبارت :

هجوم بر خانه وحي

 قلم بردست بردم تا نویسم ؛هجوم واژه ها را .نه تسکین میدهد اصطراب را ،نه دارو میشود حالم را .پرِپرواز میگیرد تا افکارم ،سرریزمیکند افکارم را .همش باخنده پوشاندم ،همه زخم زبانها را .عذاب ودل شکستن بود ،ازاین تقدیر سهم من .که دراطرافم دیدم ،لاپوشی کردن حقم را .هجوم واژه ها دست بردار! ،مکن مجنون افکارم را .غرآ 
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

عسل چت|چت|چت روم|چت باران|ناز چت|مهر چت|ققنوس چت زيبايي هاي دنيا دوربين مجله طراحی سایت 21 شرکت بهداشتی نیفتی برترین های ایران و دنیا برای زیباتر بودن رمان انبار مواد غذايي نوشته هاي...