مهشاد رضایی

نتایج جستجو برای عبارت :

مهشاد رضایی

دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
دریا دریا اومدم تنها
منبع :
پیدا شدن پیکر بی‌جان گردشگران گمشده در رودخانه سزار
سلام دکتر / لرستان مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از کشف اجساد دو گردشگر در رودخانه سزار خبر داد. سریم رضايي روز یکشنبه 20 تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پنج گردشگر از اراک با راهنما در یک سفر کوهنوردی رفتند و روز جمعه از آبشار بیشه بازدید کردند. سزار روشن بود. وی ادامه داد: …
منبع :
پیدا شدن پیکر بی‌جان گردشگران گمشده در رودخانه سزار
سلام دکتر / لرستان مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از کشف اجساد دو گردشگر در رودخانه سزار خبر داد. سریم رضايي روز یکشنبه 20 تیرماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پنج گردشگر از اراک با راهنما در یک سفر کوهنوردی رفتند و روز جمعه از آبشار بیشه بازدید کردند. سزار روشن بود. وی ادامه داد: …
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
نکته:باتوجه به اینکه وبلاگ بنارانه ویژه روستای بنارآب شیرین می باشد،برآن شدیم که بخش " یاد ایام " را به اصطلاح محلی " یاد نها " تغییردهیم.از این پس این بخش با این نام به شما ارائه خواهد شد.باآرزوی سلامتی برای عزیزان حاضردرتصاویر وآمرزش برای عزیزانی که دربین ما نیستند. ایستاده از راست:حسینقلی نعمتی،حیدرصدیقی،اسماعیل باقرینشسته از راست:عبداله حقیقت ، محمدمحبی ، ناصرخدادادیارسال کننده : مجید(جهانگیر)رضايي ادامه مطلب.
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
فصل برداشت خرما از نخیلات روستای بنارآب شیرین آغاز شد.به گزارش خبرنگاربنارانه،فصل برداشت خرمای نخیلات روستای بنارآب شیرین معمولا از دهه ی سوم شهریورماه هرسال تا نیمه مهرماه ادامه داردولی امسال به دلیل گرما وشرجی کمتری که درمنطقه بوده(نسبت به سال های گذشته)،فصل برداشت باتاخیریک هفته ای شروع شده است.به همین دلیل کیفیت خرمای امسال نسبت به سال های گذشته هنوز هم بهتر شده و باغداران امیدوارند بتوانند باقیمت مناسب خرمای خودرابه فروش برسانند.م
سراپا غمم در عزای رضا(ع)به نالم چو نی با نوای رضا(ع)من آن زائر مبتلای توامغریب خراسان گدای توامتویی معدن حلم و مهر و وفاعطای تو شرمنده کرده مرابه هردم بخوانم تو را یا رضا(ع)همه هستی من به راهت فداتو هستی فقط یار و غمخوار منگشودی گره ها تو از کار منطبیب همه دردمندان توییبه اجساد بی جان ما جان توییرضا جان حریم تو دارالشفاستنگاهم کن آقا نگاهت دواستتویی پاره ی پیکر مصطفی(ص)رضايي و نور دل مرتضی(ع)شده مرغ دل ساکن کوی تونشسته به عشقت لب جوی توبسوزد ز
سراپا غمم در عزای رضا(ع)به نالم چو نی با نوای رضا(ع)من آن زائر مبتلای توامغریب خراسان گدای توامتویی معدن حلم و مهر و وفاعطای تو شرمنده کرده مرابه هردم بخوانم تو را یا رضا(ع)همه هستی من به راهت فداتو هستی فقط یار و غمخوار منگشودی گره ها تو از کار منطبیب همه دردمندان توییبه اجساد بی جان ما جان توییرضا جان حریم تو دارالشفاستنگاهم کن آقا نگاهت دواستتویی پاره ی پیکر مصطفی(ص)رضايي و نور دل مرتضی(ع)شده مرغ دل ساکن کوی تونشسته به عشقت لب جوی توبسوزد ز
دانلود سریال ایرانی هم گناهنام سریال: هم گناه – accompliceژانر سریال: معمایی , درام , اجتماعیکیفیت: 480p , 720p , 1080p , 4K , Blurayسال تولید: 1398تعداد فصل ها: 1 فصلتعداد قسمت ها: 30 قسمتمدت زمان: 50 الی 55 دقیقهکارگردان: مصطفی کیاییبازیگران: هدیه تهرانی , پرویز پرستویی , مهتاب کرامتی , محسن کیایی , هنگامه قاضیانی , حبیب رضايي , رویا تیموریان , مسعود رایگان , مهدی پاکدل , بهروز پرستویی , شاهرخ فروتیان , افسانه چهره آزاد , پدرام شریفی , روشنک گ
دانلود سریال ایرانی هم گناهنام سریال: هم گناه – accompliceژانر سریال: معمایی , درام , اجتماعیکیفیت: 480p , 720p , 1080p , 4K , Blurayسال تولید: 1398تعداد فصل ها: 1 فصلتعداد قسمت ها: 30 قسمتمدت زمان: 50 الی 55 دقیقهکارگردان: مصطفی کیاییبازیگران: هدیه تهرانی , پرویز پرستویی , مهتاب کرامتی , محسن کیایی , هنگامه قاضیانی , حبیب رضايي , رویا تیموریان , مسعود رایگان , مهدی پاکدل , بهروز پرستویی , شاهرخ فروتیان , افسانه چهره آزاد , پدرام شریفی , روشنک گ
دانلود سریال ایرانی هم گناهنام سریال: هم گناه – accompliceژانر سریال: معمایی , درام , اجتماعیکیفیت: 480p , 720p , 1080p , 4K , Blurayسال تولید: 1398تعداد فصل ها: 1 فصلتعداد قسمت ها: 30 قسمتمدت زمان: 50 الی 55 دقیقهکارگردان: مصطفی کیاییبازیگران: هدیه تهرانی , پرویز پرستویی , مهتاب کرامتی , محسن کیایی , هنگامه قاضیانی , حبیب رضايي , رویا تیموریان , مسعود رایگان , مهدی پاکدل , بهروز پرستویی , شاهرخ فروتیان , افسانه چهره آزاد , پدرام شریفی , روشنک گ
دانلود سریال ایرانی هم گناهنام سریال: هم گناه – accompliceژانر سریال: معمایی , درام , اجتماعیکیفیت: 480p , 720p , 1080p , 4K , Blurayسال تولید: 1398تعداد فصل ها: 1 فصلتعداد قسمت ها: 30 قسمتمدت زمان: 50 الی 55 دقیقهکارگردان: مصطفی کیاییبازیگران: هدیه تهرانی , پرویز پرستویی , مهتاب کرامتی , محسن کیایی , هنگامه قاضیانی , حبیب رضايي , رویا تیموریان , مسعود رایگان , مهدی پاکدل , بهروز پرستویی , شاهرخ فروتیان , افسانه چهره آزاد , پدرام شریفی , روشنک گ
دانلود سریال ایرانی هم گناهنام سریال: هم گناه – accompliceژانر سریال: معمایی , درام , اجتماعیکیفیت: 480p , 720p , 1080p , 4K , Blurayسال تولید: 1398تعداد فصل ها: 1 فصلتعداد قسمت ها: 30 قسمتمدت زمان: 50 الی 55 دقیقهکارگردان: مصطفی کیاییبازیگران: هدیه تهرانی , پرویز پرستویی , مهتاب کرامتی , محسن کیایی , هنگامه قاضیانی , حبیب رضايي , رویا تیموریان , مسعود رایگان , مهدی پاکدل , بهروز پرستویی , شاهرخ فروتیان , افسانه چهره آزاد , پدرام شریفی , روشنک گ
آلبوم مشتاق گل» به آهنگسازی هوشنگ کامکار، خوانندگی امیرناصر رنجبر و هم خوانی صبا کامکار توسط موسسه راوی آذرکیمیا» در دسترس شنوندگان قرار گرفت.در این آلبوم ارسلان کامکار نوازنده ویولن و ویولن آلتو، علی جعفری پویان نوازنده ویولن، نگار نوراد نوازنده ویولنسل، سیاوش کامکار نوازنده سنتور، نیریز کامکار نوازنده تار، امیرناصر رنجبر نوازنده کمانچه و آرش رضايي نوازنده دف گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه بهروز&
آلبوم مشتاق گل» به آهنگسازی هوشنگ کامکار، خوانندگی امیرناصر رنجبر و هم خوانی صبا کامکار توسط موسسه راوی آذرکیمیا» در دسترس شنوندگان قرار گرفت.در این آلبوم ارسلان کامکار نوازنده ویولن و ویولن آلتو، علی جعفری پویان نوازنده ویولن، نگار نوراد نوازنده ویولنسل، سیاوش کامکار نوازنده سنتور، نیریز کامکار نوازنده تار، امیرناصر رنجبر نوازنده کمانچه و آرش رضايي نوازنده دف گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند، ضمن اینکه بهروز&
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
با سلام به شما دوست عزیزسریال هم گناه یک سریال جدید ایرانی است که به تازگی به مرحله پخش رسیده است . کارگردان این سریال مصطفی کیانی یکی از بهترین کارگردان های سینمای ایران می باشد و این سریال در ژانر اجتماعی تولید شده است .سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: از اسفند 1398تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه | کیفیت: WEB-DLفرمت: MP4 | حجم: متفاوت با هر کیفیت | تهیه کننده: مصطفی کیایینمایشگر ویدیو 00:0001:00خلاصه داستان:خانواده صبوری خانواده‌ا
مدیرعامل بیمه ایران در پیامی بر آمادگی کامل این شرکت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای ایفای نقش خود در تحقق جهش تولید تاکید و اهم برنامه‌های بیمه ایران را در جهت تأمین و پشتیبانی از بخش تولید اعلام کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در متن پیام محمد رضايي آمده است: "شرکت سهامی بیمه ایران به‌عنوان بنیان‌گذار صنعت بیمه کشور در تاریخ پر فراز و نشیب خود و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه و حوادث غیر
مدیرعامل بیمه ایران در پیامی بر آمادگی کامل این شرکت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای ایفای نقش خود در تحقق جهش تولید تاکید و اهم برنامه‌های بیمه ایران را در جهت تأمین و پشتیبانی از بخش تولید اعلام کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، در متن پیام محمد رضايي آمده است: "شرکت سهامی بیمه ایران به‌عنوان بنیان‌گذار صنعت بیمه کشور در تاریخ پر فراز و نشیب خود و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه و حوادث غیر
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
بیوگرافی بازیگرانساقی حاجی پور
بیوگرافی ساقی حاجی پور
ساقی حاجی پور هنرپیشه ایرانی و متولد سال ۱۳۷۴ در تهران می باشد. ساقی
حاجی پور کار خود را با تئاتر از سال ۱۳۹۶ آغاز کرد و در تئاتر شربت سینه
به کارگردانی و نویسندگی رسول کاهانی» بازی کرد.
وضعیت تاهل ساقی حاجی پور:
ساقی حاجی پور هنوز ازدواج نکرده و مجرد است.
 
نخستین تجربه بازیگری:
بازی در سریال هم گناه نخستین کار تصویری ساقی حاجی پور می باشد. او قبل  از این در تئاتر ب
آلبوم مشتاق گل» عنوان یکی از تازه ترین آثار هوشنگ کامکار آهنگساز و پژوهشگر شناخته شده موسیقی کشورمان است که طی روزهای اخیر در دسترس مخاطبان قرار گرفت.آلبوم مشتاق گل» به آهنگسازی هوشنگ کامکار، خوانندگی امیرناصر رنجبر و هم خوانی صبا کامکار توسط موسسه راوی آذرکیمیا» در دسترس شنوندگان قرار گرفت.در این آلبوم ارسلان کامکار نوازنده ویولن و ویولن آلتو، علی جعفری پویان نوازنده ویولن، نگار نوراد نوازنده ویولنسل، سیاوش کامکار نوازنده سنتور،
مجموعه: ورزشکاران علی شفیعی بازیکن فوتبال علی شفیعی( متولد 30 شهریور ماه 1370 در آمل)، بازی کن تیم ملی والیبال ایران است. شفیعی با پیراهن نوین کشاورز تهران پدیده لیگ برتر ایران در لیگ 1393 بود. او سپس به کاله آمل پیوست و به مدت 2 فصل در تیم بانک سرمایه بازی کرد و بعد از کسب دو عنوان قهرمانی با این تیم راهی باشگاه سایپا گردید.برای فصل 2020–2019 شفیعی به استاد پویتوین پویتیرز در لیگ 1 فرانسه پیوست تا اولین لژیونر ایران در لیگ فرانسه و دومین لژیو
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
فرق مدیر پروژه» و مدیر محصول»به طور کلی، شباهت ها و وظایف مشترکی بین این دو جایگاه شغلی job possition (مدیر محصول/پروژه) وجود داره؛ چرا که هر دوی آن‌ها مدیریتی» هستند. ولی خب این به معنی یکسان بودن این دو جایگاه مدیریتی نیست.خانم رضايي در زیر سوال شما، پیام جالبی رو منتشر کردن، که مدیر محصول در یک کلام، یار همیشگی محصول» هست. تعریف درست و جالبیه و دقیقا اصلی ترین تفاوتش با مدیر پروژه هم همین هست. ببینید در تیم ها، اغلب جایگاه های مدی
ازدواج و برقراری پیوند نکاح میان زن و مرد از اهداف خلقت و یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی افراد است. هدف از ازدواج به آرامش رسیدن زن و مرد و رشد و شکوفایی آنان در قالب خانواده است. با وجود تبلیغ و تاکید فراوان درباره ازدواج و تشکیل خانواده، قانون و شرع عقد نکاح و ازدواج را در شرایط خاصی یا با برخی افراد خاص ممنوع دانسته‌اند که ما آن‌ها را تحت عنوان موانع نکاح می‌شناسیم. حال می‌خواهیم بدانیم این موانع چیست و تحت چه شرایطی ایجاد می‌شود.برای ک
ازدواج و برقراری پیوند نکاح میان زن و مرد از اهداف خلقت و یکی از مهم‌ترین مراحل زندگی افراد است. هدف از ازدواج به آرامش رسیدن زن و مرد و رشد و شکوفایی آنان در قالب خانواده است. با وجود تبلیغ و تاکید فراوان درباره ازدواج و تشکیل خانواده، قانون و شرع عقد نکاح و ازدواج را در شرایط خاصی یا با برخی افراد خاص ممنوع دانسته‌اند که ما آن‌ها را تحت عنوان موانع نکاح می‌شناسیم. حال می‌خواهیم بدانیم این موانع چیست و تحت چه شرایطی ایجاد می‌شود.برای ک
به گزارش رویداد۲۴ بلومبرگ تنها رسانه‌ای نیست که به اهمیت
انتخابات ایران توجه داشته است. نشریه اینترنتی میدل.ایست.آی چندی پیش در یادداشتی
پیش‌بینی کرده بود که ائتلاف میانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان در انتخابات
۱۴۰۰ (۲۰۲۱) شانسی برای پیروزی ندارد. این رسانه در
یادداشتی سه دلیل برای احتمال عدم پیروزی این ائتلاف آورده و گفته بود: اول اینکه حسن
که نتیجه ائتلاف میانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان بود در ایجاد اصلاحات
اجتماعی و اقتصادی شکست مفتضحا
به گزارش رویداد۲۴ بلومبرگ تنها رسانه‌ای نیست که به اهمیت
انتخابات ایران توجه داشته است. نشریه اینترنتی میدل.ایست.آی چندی پیش در یادداشتی
پیش‌بینی کرده بود که ائتلاف میانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان در انتخابات
۱۴۰۰ (۲۰۲۱) شانسی برای پیروزی ندارد. این رسانه در
یادداشتی سه دلیل برای احتمال عدم پیروزی این ائتلاف آورده و گفته بود: اول اینکه حسن
که نتیجه ائتلاف میانه‌رو‌ها و اصلاح‌طلبان بود در ایجاد اصلاحات
اجتماعی و اقتصادی شکست مفتضحا
معرفی مدیر عامل شرکت ویستا بستمعرفی مدیر عامل شرکت ویستا بست معرفی شرکت ویستا بست در سال 1382 به ثبت رسید و از سال 1386 فعالیتخود را در زمینه تولید پروفیل در وپنجره یو پی وی سی آغاز کرد و طی 3 سال توانست به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این حوزه در ایرانقیمت پنجره دوجداره upvc تبدیل شود. نماینده وینتک ویستا بست بعنوان یکی از پیشگامان صنعت پلیمر و تولیدپروفیل در و پنجره یو پی وی سی گالوانیزه پنجره upvc براساس استانداردهای بین‌المللی اولین دارنده گ
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زاده? 6 دی ماه 1366 در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می کند و در حال حاضر خودش با م
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زاده? 6 دی ماه 1366 در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می کند و در حال حاضر خودش با م
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زاده? 6 دی ماه 1366 در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می کند و در حال حاضر خودش با م
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زاده? 6 دی ماه 1366 در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می کند و در حال حاضر خودش با م
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زاده? 6 دی ماه 1366 در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می کند و در حال حاضر خودش با م
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زادهٔ
۶ دی ماه ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش
یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم
لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی
و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت
دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می
کند و در حال حاضر خودش
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زادهٔ
۶ دی ماه ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش
یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم
لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی
و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت
دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می
کند و در حال حاضر خودش
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زادهٔ
۶ دی ماه ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش
یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم
لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی
و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت
دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می
کند و در حال حاضر خودش
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زادهٔ
۶ دی ماه ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش
یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم
لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی
و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت
دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می
کند و در حال حاضر خودش
بیوگرافی سحر قریشیسحر قریشی (زادهٔ
۶ دی ماه ۱۳۶۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون، ایران است. وی بعد از ایفای نقش
یلدا در سریال دلنوازان به شهرت رسید. اولین کار بازیگری سحر قریشی بازی در فیلم
لج و لج بازی به کارگردانی سید مهدی برقعی بود. رنگ های مورد علاقه اش مشکی ، آبی
و قرمز است. طرفدار دو آتیشه استقلال است. برای قریشی نوع پوشش و لباس خیلی اهمیت
دارد . او حسین سهیلی زاده را مانند پدرش دوست دارد. پدر او در آمریکا زندگی می
کند و در حال حاضر خودش
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

دنياي پرينتر سه بعدي منبع کويلدار اتو آراني فست فود سئو اتوبوس راني دکتر تاج بخش آموزش تجهيزات فروشگاهي انواع مقالات داغ ریز و درشت آوا پسیو