دانلودرمان در آغوش بیگانه

نتایج جستجو برای عبارت :

دانلودرمان در آغوش بیگانه

رک بگویم. از همه رنجیده ام!از غریب و آشنا ترسیده امبا مرام و معرفت بيگانه اندمن به هر ساز ی که شد رقصیده امدر زمستانِِ سکوتم بارها.با نگاه سردتان لرزیده امرد پای مهربانی نیست.نیستمن تمام کوچه را گردیده امسالها از بس که خوش بین بوده ام.هر کلاغی را کبوتر دیده اموزن احساس شما را بارها.با ترازوی خودم سنجیده امبی خیال سردی آغوشها.من به آغوش خودم چسبیده اممن شما را بارها و بارها.لا به لای هر دعا بخشیده اممقصد من نا کجای قصه هاستاز تمام جاده
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

طراحي و ديزاين به‌روز مواظب باش روده بر نشی tamirkerker فضاي مجازي کسب وکار سئو کفسابی سنگسابی نماشویی ساختمان کفساب فاطمی کف سابی سنگ وبلاگ مينادون وبلاگ رسمي فروشگاه اينترنتي بهشتي آنلاين فلاشينگ نما مادرانه ها من