داستان من روزه بودم

نتایج جستجو برای عبارت :

داستان من روزه بودم

شعر ساده عاشقانه و شکر
کتاب شعر جونی جونی یار جونی 
شاعر الهه فاخته
می دونی سنگ صبورم گلکم
هر چی چشم، توی دنیاست خوابیده
اگه چشمهای تو رو
که رنگ دریاست نبینه !
اگه آواز تو، تو آسمونا نپیچه
اون پری مهربون قهر می کنه
واسه این صدای خاص
می دونی سنگ صبورم، گل من
من دیگه با چشمها کاری ندارم
     من دیگه دستهای گرمو باور ندارم
     هرچی عشق خوبه توی دنیا مال تو
هرچی زیبایی و عطر خوبه واسه تو
من موهای مشکیمو می فروشم
تا باه
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

آلبالو لوازم خانگی افراکالا جي کيو خبر youmovies ویروس کورونا Joseph گوشي بازار Freddy پاسارگاد تاباک پمپ آب | ليست قيمت انواع پمپ | راهنماي انتخاب پمپ بهترین سایت