خانه ارباب هرمز یا عمارت مجیدآباد pdf

نتایج جستجو برای عبارت :

خانه ارباب هرمز یا عمارت مجیدآباد pdf

باغ و عمارت عین‎الدوله از بناهای تاریخی و یکی از آثار ملی ارزشمند ایران است که در دوره قاجاریه احداث گردید.عمارت عین الدوله کجاست؟عمارت عین‎الدوله ، محل اقامت ییلاقی «عین‌الدوله» وزیر سه دوره حساس تاریخی در دوران قاجار بوده و تقریبا هم زمان با تغییر حکومت از قاجار به پهلوی به محل ست دائم خانواده‌ هروی «بصیرالدوله» تبدیل شد. این مکان، در زمان احداث (بین سال‌های 1330-1310 هـ. ق) شامل یک عمارت تشریفاتی، استخری بزرگ و باغا
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 عالمی خون به دل اند از غمت ارباب،حسینصبر سخت است برای دل بی تاب،حسینبا علی اصغرت ای زاده ی کوثر،تا آتش انداخته ای بر جگر آب،حسینحرمله با چه دلی حضرت عبّاست راکرد با تیر دو سر غرقه ی خوناب،حسینداشت با خود سخن از عهد شکن های زمانخیمه ات سوخت اگر در شب مهتاب،حسیناف به دنيا و زر و سیم و تعلّق هایشسبب ترک تو شد این همه اسباب،حسینهمچنان کوفه و کوفی علم افراشته اندگاه در کعبه و گه در دل محراب،حسیننیست پشتی و پناهی به جهان واسع رااین سراپا هم
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
 #بسم_الله_الرحمن_الرحیم این روزها، خادمان #حضرت_ارباب (ع) بدجوری بی‌قرارند. اونایی که سال‌های گذشته، از ماه‌ها پیش از این، سخت مشغول تهیه و تدارک مراسم #روضه بودند، اونایی که کمی نزدیک محرم، خونه و محلشونو سياه‌پوش می‌کردن، اونایی که اهل #روضه_خانگی و #نذری بودن حالا این روزا دل تو دلشون نیست.#محرم_99 امتحان سختیه. خدا کنه سربلند بیرون بياییم. فقط خواستم يادآوری کنم که اگر سال‌های قبل، در مسیری هدایت شدیم که دلمون گرم موند و
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
بسم الله الرحمن الرحیمسلام آقای خوبمآجرک اللهآقاجانم اجازه! سال گذشته که انگشتان دست صفحه کلید را لمس میکردند و از خاطرات اربعین می نوشتند فکرش را نمی کردند که امسال از «به تو از دور سلام» بگویند!دل نمی دانست امسال از اندوه چشمانی بگوید که دیگر دیدن صحنه های جان بخش نوازش شان نمی کندنمی دانست از التماس شیوخ و کودکانی می گوید که هفت شهر عشق را یک شبه رفته بودند و التماس کنان خادمی زوار الحسین (سلام الله علیه) می کردنداز کسانی بگوید
تورهای مجازی از مکان‌های تاریخی و فرهنگی نظیر عمارت ائل گلی می‌تواند یکی از گزینه‌های سرگرمی شما باشد و ما را با تاریخ و فرهنگ سرزمینمان آشنا کند.این باغ و استخر که در تبریز قرار دارد، از نمادهای اصلی این شهر محسوب می‌شود. ائل گلی در سال 1387 به‌عنوان اثر ملی در فهرست میراث فرهنگی کشور به ثبت رسید. با مجله دلتا همراه شوید تا با تور مجازی از ائل گلی بازدید کنیم.عمارت ائل گلیقدمت ائل گلی به دوران آق‌قویونلوها می‌رسد و در طول زم
مکان‌های ترسناک دنيا درست زیر پاهای ما با همه نکات غیرقابل باورشان، بخش بزرگی از گردشگری ماجراجويانه را شکل می‌دهند.مکان‌هایی روی کره سبز و آبی ما وجود دارند که آنقدر از نظر بصری خارق‌العاده و فراواقعی به نظر می‌رسند که باور اینکه واقعا وجود داشته باشند بسيار سخت است. در ادامه با معرفی 7 مکان مخفی رازآلود زیرزمینی در لندن که از مکان های ترسناک دنيا به شمار می‌روند، با مجله دلتا همراه باشید.غار کریستال در پینشیل پارکغار کری
توس یکی از شهرهای تاریخی و مشهور استان خراسان رضوی است که نامش بیش از همه چیز ياد فردوسی را در ذهن تداعی می‌کند.شهر توس خود یک شهر ثبت شده تاریخی است و جای‌جای این شهر می‌تواند جاذبه‌ای برای دیدن داشته باشد. معروف‌ترین جاذبه‌های گردشگری توس را می‌توان آرامگاه فردوسی نامید که نزد عاشقان و علاقه‌مندان زبان و ادبيات و فرهنگ فارسی و ایرانی دارای مقامی بی‌بدیل است. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید تا به بررسی برخی جاذبه ه
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
  "ما را بخیرشما،امیدی نیست"کدخدا، ملانصرالدین را برای عصرانه به عمارت پر جلال و شکوه اش دعوت کرده بود، دو تائی در ایوان عمارت کدخدا که مشرف به آق شهر و معبر اصلی آن بود نشسته کباب بره تناول می‌کردند و آتش زیر چای، و روی چُپُق و قليان را چاق میکردندکه بناگاه متوجه شدند مردم آق شهر مضطرب و پریشان روی به خارج شهرگذاشته اند، کدخدا دَمی کار عیش و نوش رها نمود،مسئول دفترش را فراخواند و چرائیٍ گریز مردم را از وی پرسید. مدیر دفتر بالکل از ماج
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
در مجموعه نياوران می توان کاخ دیگری را دید که به کوشک احمد شاهی معروف است، این عمارت را در کنار کاخ صاحبقرانیه ساخته اند این کوشک حدود 100 سال از ساختش می گذرد و به عنوان استحراتگاه ییلاقی احمد شاه قاجار مورد استفاده قرار گرفته بود که حدود 800 متر وسعت دارد. این عمارت زا دو طبقه تشکیل شده و سقف آن را به صورت شیروانی و با معماری اصیل اروپایی و تلفیقی از معماری ایرانی ساخته اند. یکی از ویژگی هایی که بنای کوشک احمد شاهی را از دیگر بناها متمایز می کند
خانه لاری هابدون شک خانه لاری ها یکی از مهم ترین بنا های تاریخی یزد است که می توان آن را شاهکاری به سبک معماری سنتی یزد به شمار آورد. قدمت این بنا که از آن به عنوان نماد شهر یزد نیز ياد می شود به دوره قاجار می رسد. این خانه با بنای اعيانی شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است. با توجه به این که شهر یزد همواره در معرض بادهای گرمسیری قرار دارد معماری خانه لاری ها نیز مانند سایر خانه های سنتی یزد مناسب با اقلیم کویر طراحی شده است.محور اصلی بنا عمود بر جهت
خانه لاری هابدون شک خانه لاری ها یکی از مهم ترین بنا های تاریخی یزد است که می توان آن را شاهکاری به سبک معماری سنتی یزد به شمار آورد. قدمت این بنا که از آن به عنوان نماد شهر یزد نیز ياد می شود به دوره قاجار می رسد. این خانه با بنای اعيانی شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است. با توجه به این که شهر یزد همواره در معرض بادهای گرمسیری قرار دارد معماری خانه لاری ها نیز مانند سایر خانه های سنتی یزد مناسب با اقلیم کویر طراحی شده است.محور اصلی بنا عمود بر جهت
خانه لاری هابدون شک خانه لاری ها یکی از مهم ترین بنا های تاریخی یزد است که می توان آن را شاهکاری به سبک معماری سنتی یزد به شمار آورد. قدمت این بنا که از آن به عنوان نماد شهر یزد نیز ياد می شود به دوره قاجار می رسد. این خانه با بنای اعيانی شامل دو بخش اندرونی و بیرونی است. با توجه به این که شهر یزد همواره در معرض بادهای گرمسیری قرار دارد معماری خانه لاری ها نیز مانند سایر خانه های سنتی یزد مناسب با اقلیم کویر طراحی شده است.محور اصلی بنا عمود بر جهت
بسم اللهمن هنوز حسین علیه سلام رو نمیشناسم.هنوز نفهمیدم حسین کیست ک همه عالم دیوانه اوست.فقط من ياران چند صد ساله بعد حسین رو شناختم.کسایی ک دم از منش و روش حسین میزدن.حسین ندیده هایی ک دم از حسین میزدن.شیفتشون شدم.اگه ياران "حسین ندیده" اینقدر خوبندپس حسین حتما همون کسیه که بخاطرش:باز این چه شورش است که در خلق عالم است.باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. من حسین را هنوز
بسم اللهمن هنوز حسین علیه سلام رو نمیشناسم.هنوز نفهمیدم حسین کیست ک همه عالم دیوانه اوست.فقط من ياران چند صد ساله بعد حسین رو شناختم.کسایی ک دم از منش و روش حسین میزدن.حسین ندیده هایی ک دم از حسین میزدن.شیفتشون شدم.اگه ياران "حسین ندیده" اینقدر خوبندپس حسین حتما همون کسیه که بخاطرش:باز این چه شورش است که در خلق عالم است.باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. من حسین را هنوز
بسم اللهمن هنوز حسین علیه سلام رو نمیشناسم.هنوز نفهمیدم حسین کیست ک همه عالم دیوانه اوست.فقط من ياران چند صد ساله بعد حسین رو شناختم.کسایی ک دم از منش و روش حسین میزدن.حسین ندیده هایی ک دم از حسین میزدن.شیفتشون شدم.اگه ياران "حسین ندیده" اینقدر خوبندپس حسین حتما همون کسیه که بخاطرش:باز این چه شورش است که در خلق عالم است.باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. من حسین را هنوز
بسم اللهمن هنوز حسین علیه سلام رو نمیشناسم.هنوز نفهمیدم حسین کیست ک همه عالم دیوانه اوست.فقط من ياران چند صد ساله بعد حسین رو شناختم.کسایی ک دم از منش و روش حسین میزدن.حسین ندیده هایی ک دم از حسین میزدن.شیفتشون شدم.اگه ياران "حسین ندیده" اینقدر خوبندپس حسین حتما همون کسیه که بخاطرش:باز این چه شورش است که در خلق عالم است.باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. من حسین را هنوز
بسم اللهمن هنوز حسین علیه سلام رو نمیشناسم.هنوز نفهمیدم حسین کیست ک همه عالم دیوانه اوست.فقط من ياران چند صد ساله بعد حسین رو شناختم.کسایی ک دم از منش و روش حسین میزدن.حسین ندیده هایی ک دم از حسین میزدن.شیفتشون شدم.اگه ياران "حسین ندیده" اینقدر خوبندپس حسین حتما همون کسیه که بخاطرش:باز این چه شورش است که در خلق عالم است.باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم استباز این چه رستخیز عظیم است کز زمینبی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است. من حسین را هنوز
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
اولین پیشنهاد ما در راهنمای تهران گردی در روزهای بهاری، ماجراجویی جاذبه‌های تاریخی تهران است. در خيابان‌های معروف و قدیمی تهران، سازه‌های تاریخی بسياری را خواهید دید که بیشتر آنها متعلق به دوران معاصر هستند. این کاخ‌ها و عمارت‌ها امروزه به جاهای دیدنی تهران تبدیل شده‌اند و برای عاشقان تاریخ، فرصتی برای ماجراجویی پدید آورده‌اند. مثلا کاخ گلستان یکی از معروف‌ترین جاهای دیدنی تهران است که در حوالی بازار تهران واقع شده است. همچنین کاخ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
افکنـــده گر چه جــــان و دلـــم را به دام ، عشقروزی هــــزار مـــرتبـــه گـویم :  سلام  ، عشقاز دل بپـــرس مـــرتبــــه ی عــاشقی  که  بوددر محضـــرش یگانـــــه ی والامقــــام ، عشقچون گــــوهـــــر خـــــزانـــه ی ارباب معرفترخشنـــده است در نظر خاص و عـام ، عشقآب حــــيات را کــــه شــــراب است نــــام آندست از طلب مدار که ریزد به جـــام ، عشقزاغ هــــوس به دام لجـــن رفت و سر رسیدطاووس چتـــر گستـــر شیرین خرام ، عشقفــــ
در این مقاله ما شما را با یکی از لوکس ترین و زیباترین مناطق ترکیه به نام منطقه ساریر استانبول (Sariyer) آشنا می کنیم. با ما در خرید ملک در ساریر استانبول  همراه باشید.منطقه ساریر که معنای آن “سرزمین زرد” می باشد، در شمالی ترین ناحیه استانبول و قسمت اروپایی ترکیه قرار دارد. این منطقه عيان نشین 161 کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن 345.000 نفر می باشد که 49 درصد مردان و 51 درصد آن را ن تشکیل داده اند.خرید ملک در ساریر استانبول خرید ملک در س
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
این یک چیز است برای درک فضای داخلی و خارجی از خانه های پیش ساخته ، یک چیز دیگر است ، اما انجام واقعی ساختمان و ساخت خانه شما کاملاً دیگر است. خبر خوب این است که روند متفاوت از خانه سنتی ساختنی نیست ، اما خیلی سریع تر پیش می رود.
قزوین یکی از شهرهای تاریخی و دیدنی کشور است که متأسفانه خیلی به آن پرداخته نشده است و مورد کمی لطفی است. اما شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که قزوین در دوران حکومت صفوی به عنوان پایتخت کشور بوده است و به همین دلیل موزه، کلیسا، بازار و بناهای بسيار قدیمی و دیدنی دارد. قزوین به قدری زیباست که در طول سیر تاریخی خود تابحال نام هایی همچون دروازه بهشت، باغ شهر و دارالسلطنه را هم به همراه داشته. در ادامه به بررسی زیباترین مکان های دیدنی قزوین&n
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

مجله ي رسمي و خبري شرط بندي اخبار سراسري دنياي قشنگ روانشناسي crypto ماشين هاي خارجي وبگاه تخصصی تکنولوژی و موبایل ایران سئو اول telmato وبلاگ رسمي پريا ميرزايي مرغ و تخم مرغ