جهنم یخ زده برم

نتایج جستجو برای عبارت :

جهنم یخ زده برم

جهنم دره مشگین شهر یکی از بکرترین نقاط اردبیل به حساب می‌آید که چشم هر بیننده‌ای را متحیر می‌کند.جهنم دره قطعه‌ای از بهشت!تا به حال در اوج ناراحتی و عصبانیت به کسی گفته‌اید «برو به درک یا کدام جهنم دره ای بودی؟»  این دو عبارت شاید در ظاهر جلوه بدی داشته باشد و شما را ناراحت کند اما در واقعیت تکه‌ای کوچک از بهشت موعود است که در کشور ایران قرار دارد. درک در شهر کنارک جایی که دریا و کویر به‌هم می‌رسند و جهنم دره در 35 کی
  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز درکانال سترگ ولی عصر صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت ایت الله یزدانی رحمت الله علیه درجواب اقای عقیل هاشمی وهابی- فرمودند در روایت شیعه بیان شده است افراد باید در روز قیامت به نزد درب جهنم برونند- وملائکه خزان جهنم ازانها لقبهای حضرت علی علیه اسلام سئوال کنند وقتیکه پاسخ دادند- میتوانند به بهشت برونند اولا ان القاب چیست – فتح الله عین الله یداالله است کدام است- اشاره به سوره مد
  بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است- امروز درکانال سترگ ولی عصر صلواته الله علیه واله والسلم- حضرت ایت الله یزدانی رحمت الله علیه درجواب اقای عقیل هاشمی وهابی- فرمودند در روایت شیعه بیان شده است افراد باید در روز قیامت به نزد درب جهنم برونند- وملائکه خزان جهنم ازانها لقبهای حضرت علی علیه اسلام سئوال کنند وقتیکه پاسخ دادند- میتوانند به بهشت برونند اولا ان القاب چیست – فتح الله عین الله یداالله است کدام است- اشاره به سوره مد
- خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه سید سکوت چه بود؟ آقا دست بالا آورد و اشاره به دهان کرد. خدا شاهدست الان مردم خیلی دست کم گرفته اند آبرو بردن را. ببینید خدا چند گناه را نمی بخشد: 1- عمدا نماز نخواندن. 2- به ناحق آدم کشتن. 3- عقوق والدین. 4- آبرو بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما که در زمان خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: "به پدرم گفتم پدر تو دریای ع
- خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه سید سکوت چه بود؟ آقا دست بالا آورد و اشاره به دهان کرد. خدا شاهدست الان مردم خیلی دست کم گرفته اند آبرو بردن را. ببینید خدا چند گناه را نمی بخشد: 1- عمدا نماز نخواندن. 2- به ناحق آدم کشتن. 3- عقوق والدین. 4- آبرو بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما که در زمان خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: "به پدرم گفتم پدر تو دریای ع
- خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه سید سکوت چه بود؟ آقا دست بالا آورد و اشاره به دهان کرد. خدا شاهدست الان مردم خیلی دست کم گرفته اند آبرو بردن را. ببینید خدا چند گناه را نمی بخشد: 1- عمدا نماز نخواندن. 2- به ناحق آدم کشتن. 3- عقوق والدین. 4- آبرو بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما که در زمان خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: "به پدرم گفتم پدر تو دریای ع
- خدمت آیت الله بهاالدینی رسیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه سید سکوت چه بود؟ آقا دست بالا آورد و اشاره به دهان کرد. خدا شاهدست الان مردم خیلی دست کم گرفته اند آبرو بردن را. ببینید خدا چند گناه را نمی بخشد: 1- عمدا نماز نخواندن. 2- به ناحق آدم کشتن. 3- عقوق والدین. 4- آبرو بردن. این گناهان این قدر نحس هستند که صاحبانشان گاهی موفق به توبه نمی شوند. پسر یکی از بزرگان علما که در زمان خودش استادالعلما بود، برای من تعریف می کرد: "به پدرم گفتم پدر تو دریای ع
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
بسیاری از ما (متأسفانه) قبلاً تجربه کرده ایم و می جنگیم تا جهنم حلق آویز را درمان کنیم. بعد از یک شب طولانی در نوشیدن ، از خواب بیدار می شویم ، احساس سرگیجه ، سرگیجه و حالت تهوع می شود و حساسیت به نور یا صدا دارد. اما این فقط الکل نیست که می تواند شما را روز بعد احساس بدی کند - احساسات همین اثر را دارند. بنابراین یک خماری احساسی چیست؟
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش، شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایزابل، آر
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
سلامگلکسی های جدیدم رو اوردمسفارش میگیرمبریم ببینیمو پیامم برا اون آدمه:ببینتو فقط خودتو برتر از همه میدونی و به کسی اهمیت نمیدیار فوش هات هم ناراحت نشدم:)چون من دوستامو دارمخودت ببین:واندا، ماندانا، سلنا، آماندا، رینبوسا، الی، زهرا بلوم، الستور، اورشاین، رینبوم، رینبودش،لیسا دش شاینی پونی، النا، رومینا، ماریا، ریون کوئین، پینکی پای، ماریانا، ثنا، آریانا، فلورا شای، رینبو راپید، فلاتردش، سیا(رزی) ، امی رز،سانی شاین، رینا، باران، ایز
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاريخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگوی
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی-امر به معروف ونهی ازمنکر-اگر انجام نشود- خلقت الهی بیفایده است-عبث است خداوندمنان میفرماید انهائیکه دین الهی قبول نمیکنند غالبا درمشکلات خداوندمنان دریا رامثال میاورد در دریا خروشان درشب تاریک که ابرهای سیاه بالای سرفرد است به سمت نامعلومی شنا میکند وحتی دست خودرا نمیتواند بخوبی ببیند- وسرانجام غرق میشود- نمونه تاريخی درقرون معاصر کم نبودند-در سایت یاهو مداوم هنرگیشگان وافراد سرشناس میگوی
از شدت دویدن به نفس نفس افتاده بود. بارش باران لحظه ای متوقف نمی شد و وزنه ترس و اضطرابش را در ترازوی قلبش ذره ذره بالا می برد. در دلش غوغایی بود که لحظه به لحظه بیشتر می شد. امیدوار بود اتفاق بدی نیفتاده باشد. آن رعد آن جیغ بی شک نشان از واقعه خوبی نبود. باهزاران ترس و دلشوره، از بخش های فرعی حیاط گذر کرد. با ورود به محوطه اصلی و پی بردن به همه چیز، قدرت دویدن را از دست داد و ایستاد.آن ساو بود که روی سطح لغزنده زمین، افتاده بود و آرنج و زانوی
از شدت دویدن به نفس نفس افتاده بود. بارش باران لحظه ای متوقف نمی شد و وزنه ترس و اضطرابش را در ترازوی قلبش ذره ذره بالا می برد. در دلش غوغایی بود که لحظه به لحظه بیشتر می شد. امیدوار بود اتفاق بدی نیفتاده باشد. آن رعد آن جیغ بی شک نشان از واقعه خوبی نبود. باهزاران ترس و دلشوره، از بخش های فرعی حیاط گذر کرد. با ورود به محوطه اصلی و پی بردن به همه چیز، قدرت دویدن را از دست داد و ایستاد.آن ساو بود که روی سطح لغزنده زمین، افتاده بود و آرنج و زانوی
از شدت دویدن به نفس نفس افتاده بود. بارش باران لحظه ای متوقف نمی شد و وزنه ترس و اضطرابش را در ترازوی قلبش ذره ذره بالا می برد. در دلش غوغایی بود که لحظه به لحظه بیشتر می شد. امیدوار بود اتفاق بدی نیفتاده باشد. آن رعد آن جیغ بی شک نشان از واقعه خوبی نبود. باهزاران ترس و دلشوره، از بخش های فرعی حیاط گذر کرد. با ورود به محوطه اصلی و پی بردن به همه چیز، قدرت دویدن را از دست داد و ایستاد.آن ساو بود که روی سطح لغزنده زمین، افتاده بود و آرنج و زانوی
 بسم الله الرحمن الرحیم- -نظریات شخصی است -شریعتمداری سرمقاله خود را با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) به پایان رسانید:  در فروردین ماه سال 1287 هجری شمسی، ارتش روسیه تزاری به مشهد مقدس حمله‌ور شده و بارگاه امام رضا علیه‌السلام را به توپ بستند و نزدیک به یکصد نفر از زائران حضرتش را به شهادت رسانده و شمار فراوانی را مجروح کردند. اشعار زیر را که به چند بیت آن اشاره می‌شود، سید اشرف‌الدین حسینی (مدیر نشریه نسیم شمال) در همان روز
 بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم- اعراض از توحید( دوری از توحید – بخش دوم-عذاب اخروی اعراض کنندگان از توحید—اعراض از توحید-موجب عذاب در قیامت میشود-سوره مائده-ایه -71 و73- انها گفتند-خداوند منان -همان مسیح علیه السلام فرزند مریم-ص- است- بیقین –کافر شدند—با اینکه- خود مسیح علیه السلام –فرمودند- ای بنی اسرائیل-!- ای بنی اسرائیل- خداوند منان یگانه را که پروردگار من وشما است – پرستش کنید- زیرا هرکس شریکی برای خدا قرارداد—خ
بسم الله الرحمن الرحیم   ماشین لباسشویی داره کار می کنه ، یعنی وقتی اومدم سریع چادر و لباس هامو انداختم تا فردا هم بتونم بپوشمشون . کارش که تموم میشه ، لباس هامو دست می گیرم و وارد اتاقم میشم . یه طرف اتاق ، دقیقا سمت راست تختم تا کمد ، پر ظرف شیشه ای ، رزین و رنگه ؛ نقاشی رو دوباره شروع کردم ! سمت دیگه ی اتاقم کیف جدیدیه که چهار ساله خریدمش و استفاده نکردم ، ست کفششو الان پام کردم و تو خونه دارم باهاش می چرخم و ذوق می کنم . رو تختم لب تابم د
بسم الله الرحمن الرحیم   ماشین لباسشویی داره کار می کنه ، یعنی وقتی اومدم سریع چادر و لباس هامو انداختم تا فردا هم بتونم بپوشمشون . کارش که تموم میشه ، لباس هامو دست می گیرم و وارد اتاقم میشم . یه طرف اتاق ، دقیقا سمت راست تختم تا کمد ، پر ظرف شیشه ای ، رزین و رنگه ؛ نقاشی رو دوباره شروع کردم ! سمت دیگه ی اتاقم کیف جدیدیه که چهار ساله خریدمش و استفاده نکردم ، ست کفششو الان پام کردم و تو خونه دارم باهاش می چرخم و ذوق می کنم . رو تختم لب تابم د
بسم الله الرحمن الرحیم   ماشین لباسشویی داره کار می کنه ، یعنی وقتی اومدم سریع چادر و لباس هامو انداختم تا فردا هم بتونم بپوشمشون . کارش که تموم میشه ، لباس هامو دست می گیرم و وارد اتاقم میشم . یه طرف اتاق ، دقیقا سمت راست تختم تا کمد ، پر ظرف شیشه ای ، رزین و رنگه ؛ نقاشی رو دوباره شروع کردم ! سمت دیگه ی اتاقم کیف جدیدیه که چهار ساله خریدمش و استفاده نکردم ، ست کفششو الان پام کردم و تو خونه دارم باهاش می چرخم و ذوق می کنم . رو تختم لب تابم د
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
به نام خدا و برای خدا اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلامدر کمیسیون مشترک برجام در وین 1+4 و ایران تصمیم گرفتند که همه در برجام بمانند!برای چی در برجام بمانند؟!برای حفظ برجام!حفظ برجام برای چیه؟!برای اینکه ایران تا سال 1410 به برجام عمل کنه!مگر برای 5+1 تکلیفی در برجام معیین نشده؟!چرا معیین شده، اما فقط روی کاغذ!پس تیم مذاکره کننده ایران چه غلطی می‌کرده؟!با خانم وندی شرمن نرد عشق بازی کرده، تا امضای جان کری تضمین
در سرم جنگجوی غمگینی استسرنوشتش سقوط در چاه استشورش بغض های من قطعی ستبه گمانم که جنگ در راه استجنگ گاهی هجوم خاطره هاستدر زنی که قشنگ می خندداشک هایش به حرف می افتندچشم هایش دهان که می بنددجنگ گاهی نبودنت اینجاستمثل طرحی کبود بر لب من.ماشه ات را سریع تر بچکان!گم شو از خواب های هرشب منرفتنت را مرور می‌کردمبه جهنم سلام می‌کردی.بعد فرمان حمله می‌دادیعشق را قتل عام می‌کردیرفتنت اوج جنگ در من بودخواهش و التماس از دشمنرفتی و من به چشم
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای به قلم حضرت استادمحقق حاج شيخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما -یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است ا
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای به قلم حضرت استادمحقق حاج شيخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما -یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است ا
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای به قلم حضرت استادمحقق حاج شيخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما -یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است ا
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-نگاهی به کتاب امام رضا علیه السلام—به روایت اهل سنت—نویسنده کتاب جناب اقای محمد محسن طبسی رحمت الله علیه است- ومقدمه ای به قلم حضرت استادمحقق حاج شيخ نجم الدین طبسی- رحمت الله علیه-انتشارات – دلیل ما -یکی از حسن های این کتاب-متاسفانه باید گفت از روش غربی استفاده کرده است- امید است که روش تحقیق درایران یک روش وسبک برجسته بشود- البته کاری بسیار سنگین است چین کمونیست درطبقه سوم است ا
خداوند، قادر مطلق است و جنایتکاران را در کمینگاه حق به سزای اعمال ننگشان می‌رساند. انقلاب اسلامی ایران از آنجایی که انقلابی الهی است، کمینگاه‌های مختلفی را شاهد بوده است که جز با اراده خداوندی به وقوع نمی‌پیوست. سرنگونی لشگر آمریکا در صحرای طبس و در روزهای پایانی دفاع مقدس، کمینگاه "چهارزبر" که برای نیروهای سازمان منافقین خلق جهنم را آفرید از آن جمله است. در بهمن 1357 مجاهدتهای ملت به بار نشسته، عمود خیمه طاغوت فرو ريخته و عطر آزادی فض
خداوند، قادر مطلق است و جنایتکاران را در کمینگاه حق به سزای اعمال ننگشان می‌رساند. انقلاب اسلامی ایران از آنجایی که انقلابی الهی است، کمینگاه‌های مختلفی را شاهد بوده است که جز با اراده خداوندی به وقوع نمی‌پیوست. سرنگونی لشگر آمریکا در صحرای طبس و در روزهای پایانی دفاع مقدس، کمینگاه "چهارزبر" که برای نیروهای سازمان منافقین خلق جهنم را آفرید از آن جمله است. در بهمن 1357 مجاهدتهای ملت به بار نشسته، عمود خیمه طاغوت فرو ريخته و عطر آزادی فض
خدا در قرآن از هر گونه «سرف» و «اسراف» بر حذر می دارد و می فرماید: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ؛ و اسراف نکنید! زیرا خدا مسرفان را دوست ندارد.(اعراف، آیه 31؛ انعام، آیه 141)این «عدم محبت» نسبت به «مسرفان» تا جایی است که خدا بر آنان خشم می گیرد و در همین دنیا آنان را به هلاکت می افکند: وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِینَ (انبیاء، آیه 9) و در نهایت مسرفان را به دوزخ می برد:وَأَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحَاب
 بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-من خواستم جواب اقایان وهابی با تفسیر قران واحادیث کنم- بسیار راحت ومتقن است ولی اقایان بلافاصله بیان میکنند که ان احادیث ضعیف وموضوع است یعنی ساختگی است- وتفاسیررا هم میتوان طوردیگری تفسیر کرد- در قران به اصحاب نوح علیه السلام- خداوندمنان فرمود کشتی میسازد وطفانی میشود ما سوار کشتی شوید عده ای زیادینظریات مشرکین قبول کردند که اینجنین نمیشود-مارادست انداختند کفاردرست میگویند- درحالی که قبلا مع
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
وی افزود: او چهل و یک سال لباس جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال youmovies جهاد بود، او احیاگر مکتب جهاد و مجلس سنای آمریکا قطع‌نامه‌ای که به موجب آن، رئیس‌جمهور ایالات متحده حق اقدام نظامی علیه ایران بدون اجازه خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را رشت - ایرنا- معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ظرفیت راهداری هفت استان برای بازگشایی اعتقاد و التزام
جشنواره فیلم تریست در تور - سرخوشی بودن: بررسی فیلم توسط Réka Szabóنقد و بررسی The Euphoria of Being توسط Réka Szabó ، ارائه شده در جشنواره فیلم تریست در تور. توسط Eleonora Degrassi - سپتامبر 2020 12: 31 حافظه ، رقص و بدن ، این سه سنگ بنایی است که در آنها Euphoria of Being ساخته شده است ، اولین مستند بلند بلند کارگردان ، Réka Szabó ، رقصنده و طراح رقص ، به عنوان اولین نمایش جهانی و برنده هفته منتقدان لوکارنو. چند روز قبل از برنده شدن جایزه حقوق بشر در مسابقه مس
جشنواره فیلم تریست در تور - سرخوشی بودن: بررسی فیلم توسط Réka Szabóنقد و بررسی The Euphoria of Being توسط Réka Szabó ، ارائه شده در جشنواره فیلم تریست در تور. توسط Eleonora Degrassi - سپتامبر 2020 12: 31 حافظه ، رقص و بدن ، این سه سنگ بنایی است که در آنها Euphoria of Being ساخته شده است ، اولین مستند بلند بلند کارگردان ، Réka Szabó ، رقصنده و طراح رقص ، به عنوان اولین نمایش جهانی و برنده هفته منتقدان لوکارنو. چند روز قبل از برنده شدن جایزه حقوق بشر در مسابقه مس
آبشار آتشین یوسمیت دومین آبشار بلند در دره یوسمیت است که بدون هیچ منبع رودخانه‌ای، آب از آن جریان پیدا می‌کند.آبشار آتشین یوسمیتیکی از جذاب‌ترین پدیده‌های طبیعی در پارک ملی یوسمیت کالیفرنیا، آبشار آتش یوسمیت است. این آبشار که البته رنگ آبی در آن دیده نمی‌شود به هورستیل فایرفال (The Horsetail Firefall) نیز معروف است. این آبشار، رنگی نارنجی و بسیار عجیب دارد و آن هم کاملا طبیعی است! اما این رنگ نارنجی چیست؟! آیا لاوا یا گداخته‌های آتشفش
در بیان دعای وقت طعام خوردن :در بیان آداب دعاهای وقت طعام خوردن و بعد از طعام خوردن :در بیان دعای وقت طعام خوردن :از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقول است که چون خوان را می گذارند چهار هزار ملک در دور آن احاطه می کنند اگر بنده بسم اللّه گـفـت مـلائکـه مـی گـویـنـد خـدا بـرکـت فرستد بر شما و بر طعام شما پس با شیطان می گویند بیرون رو اى فاسق که تو را بر ایشان سلطنتى نیست و بعد از فارغ شدن اگر گـفـتـنـد اَلْحـَمـْدُلِلّهِ مـلائ
در بیان دعای وقت طعام خوردن :در بیان آداب دعاهای وقت طعام خوردن و بعد از طعام خوردن :در بیان دعای وقت طعام خوردن :از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقول است که چون خوان را می گذارند چهار هزار ملک در دور آن احاطه می کنند اگر بنده بسم اللّه گـفـت مـلائکـه مـی گـویـنـد خـدا بـرکـت فرستد بر شما و بر طعام شما پس با شیطان می گویند بیرون رو اى فاسق که تو را بر ایشان سلطنتى نیست و بعد از فارغ شدن اگر گـفـتـنـد اَلْحـَمـْدُلِلّهِ مـلائ
کوه‌های آتشفشانی بسیاری در جهان واقع اما برخی غیر فعال شده‌اند و برخی، همچنان فعالند.آتشفشان های فعال جهان را بشناسیدیکی از جلوه‌های قدرت طبیعت که هیچ نیروی انسانی نمی‌تواند جلودار آن باشد، آتشفشان‌های فعال جهان است. امروزه در سراسر دنیا آتشفشان‌های فعال بسیاری وجود دارند که سالانه هزاران بازدید کننده را به سوی خود جلب می‌کنند. تماشای این آتشفشان‌ها از نزدیک شباهت زیادی به خرید بلیط یک طرفه جهنم دارد. هم اکنون حدود 1
 رسولِ آخرینرحلت پیامبر(ص)- 28 صفرچون رسولِ حق ز دنیا می رودجان پاکش تا ثریّا می روداولین و آخرین و بهترینبند? محبوبِ حق، والاتریناولین اهلِ کسا در آسمانپس چرا از چشمِ ما گشته نهاناو رسولِ آخرینِ ایزد استچشمِ پاکش از همه دنیا ببستبرترین ها نزدِ حق ایشان بُوَدکی فراقش بر کسی آسان بُوَدبا علی(ع) صدها گره از غم گشودصد گله از جور و نامردی نمودبا عزیزانش وداعی کرد و رفتجانِ خود، مِن جمله راهی کرد و رفتدیگر از آن کوهِ یاران بیش و کمیک علی(ع) مانده
 رسولِ آخرینرحلت پیامبر(ص)- 28 صفرچون رسولِ حق ز دنیا می رودجان پاکش تا ثریّا می روداولین و آخرین و بهترینبند? محبوبِ حق، والاتریناولین اهلِ کسا در آسمانپس چرا از چشمِ ما گشته نهاناو رسولِ آخرینِ ایزد استچشمِ پاکش از همه دنیا ببستبرترین ها نزدِ حق ایشان بُوَدکی فراقش بر کسی آسان بُوَدبا علی(ع) صدها گره از غم گشودصد گله از جور و نامردی نمودبا عزیزانش وداعی کرد و رفتجانِ خود، مِن جمله راهی کرد و رفتدیگر از آن کوهِ یاران بیش و کمیک علی(ع) مانده
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
همان زندگی مشترکی که روزی نه چندان دور باامید به وفاداری و با آرزوی داشتن روزهایی خوب آغاز شد. اگر پای صحبت‌ها و خاطرات مشاوران خانواده بنشینیم، اگر سری به دادگاه‌های خانواده بزنیم و اگر کمی بیشتر زیر پوست شهر برویم ردپای این بی‌وفایی‌ها را خواهیم دید و اگر بخواهیم روراست باشیم حتما می‌پذیریم که این ردپا‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. ردپاهای جامانده روی بسیاری از زندگی‌ها که اثر زشت به جامانده از آن به راحتی پاک نخواهد شد.و
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
رعایت کردن آداب معاشرت موضوعی است که همه افراد مخصوصاً ن باید به آن توجه کنند و در زندگی روزمره به کار بگیرند. در ادامه 8 قانون آداب معاشرت را نوشته‌ایم، بنابراین همراه ما باشید.1 – حس و حال شما نباید بر اخلاقتان تاثیر بگذاردحتی اگر روز بسیار سختی را سپری کنید، باید این را در ذهن داشته باشید که بسیاری از افراد شاید متوجه این موضوع نباشند، پس هرگز نباید با اخلاق بد و زننده، باعث رنجش آن‌ها شوید. سعی کنید روی صورتتان لبخند
دعایی که امام علی(ع) هنگام افطار می‌خواندمجموعه: اعمال مستحبیبارها هنگام افطار این دعا را از تلویزیون شنیده‌ایم؛ «بسم اللّه اللّهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبل منّا انَّک انت السمیع العلیم» و کمتر کسی است که می‌داند این دعا را امیرالمؤمنین(ع) لحظه افطار زمزمه می‌کرد.در مفاتیح الجنان شيخ عباس قمی در خصوص آداب افطار در لحظات ملکوتی اذان مغرب این چنین آمده است:مستحب شخص روزه‌دار بعد از نماز عشاء افطار کند، مگر آنکه
دعایی که امام علی(ع) هنگام افطار می‌خواندمجموعه: اعمال مستحبیبارها هنگام افطار این دعا را از تلویزیون شنیده‌ایم؛ «بسم اللّه اللّهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبل منّا انَّک انت السمیع العلیم» و کمتر کسی است که می‌داند این دعا را امیرالمؤمنین(ع) لحظه افطار زمزمه می‌کرد.در مفاتیح الجنان شيخ عباس قمی در خصوص آداب افطار در لحظات ملکوتی اذان مغرب این چنین آمده است:مستحب شخص روزه‌دار بعد از نماز عشاء افطار کند، مگر آنکه
دعایی که امام علی(ع) هنگام افطار می‌خواندمجموعه: اعمال مستحبیبارها هنگام افطار این دعا را از تلویزیون شنیده‌ایم؛ «بسم اللّه اللّهم لک صمنا وعلى رزقک افطرنا فتقبل منّا انَّک انت السمیع العلیم» و کمتر کسی است که می‌داند این دعا را امیرالمؤمنین(ع) لحظه افطار زمزمه می‌کرد.در مفاتیح الجنان شيخ عباس قمی در خصوص آداب افطار در لحظات ملکوتی اذان مغرب این چنین آمده است:مستحب شخص روزه‌دار بعد از نماز عشاء افطار کند، مگر آنکه
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
Aeolus      
        رب النوع باد
 amphitrite         الهه
دریا و همسر پوسایدون
Aphrodite          
الهه عشق و زیبایی
Apollo              
خدای آفتاب و زیبایی و شعر و موسیقی و تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن و برادر
آرتمیس
Ares                 
خدای جنگ
Artemis             
الهه ماه و شکار و طبیعت و تولد
Asc
 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام علیهالسلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام امان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم هرچهار خلیفهراشدین حدیث از رسول الل هصلواته
 بسم الله الرحمن الرحیم—نظریات شخصی است- جناب دانشمند وهابی میفرماید- از کدام امام علیهالسلام-میبایست- امروزه تبعیت کرد- درحقیقت میبایست از امام امان تبعیت کرد- که برداران سنی هم تاحدی چنینهستند   ایشان میفرماید احادیث ان عظمت ها مختلف است- انسان عاقل مباحثها نمیکند که خوداش بیشتر گفتار شود- ایشان میفرماید ما فقط از رسول الله صلواته الله علیه واله والسلام تبعیت میکنیم هرچهار خلیفهراشدین حدیث از رسول الل هصلواته
ایرنا نوشت: احمد توکلی طی مکاتبه ای خواستار عذرخواهی مجلس از مردم بابت تحویل 350 خودروی لوکس به نمایندگان شد و از آنان خواست تا با بازگردان آنها، خودروهای ارزان‌تری را جهت خدمت جایگزین کنند.  احمد توکلی رییس این نهاد در نامه خود  تصمیم مجلس در تامین خودرو را اشتباه ارزیابی کرده و از  نمایندگان خواسته از این بابت از ملت پوزش بخواهند.در نامه رییس دیدبان شفافیت و عدالت آمده است: علی (ع)  که حجت بر ماست وقتی استاندارش مهمانی یک ثروت
پیشاپیش عید فطر بر شما مبارکنغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شدروز عید است ، سوی میکده آیید به شکرکه ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .عید سعید فطر بر شما مبارک.تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته استبا گل این بوستان تازه انسی داشتم /  گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته استعید شما مبارک.خدایااین همه روزه بگیریم, گشنگی بکشیم, آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟آخه این چه مهمونی بود !؟عی
پیشاپیش عید فطر بر شما مبارکنغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شدروز عید است ، سوی میکده آیید به شکرکه ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .عید سعید فطر بر شما مبارک.تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته استبا گل این بوستان تازه انسی داشتم /  گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته استعید شما مبارک.خدایااین همه روزه بگیریم, گشنگی بکشیم, آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟آخه این چه مهمونی بود !؟عی
پیشاپیش عید فطر بر شما مبارکنغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شدروز عید است ، سوی میکده آیید به شکرکه ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . .عید سعید فطر بر شما مبارک.تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته استبا گل این بوستان تازه انسی داشتم /  گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته استعید شما مبارک.خدایااین همه روزه بگیریم, گشنگی بکشیم, آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟آخه این چه مهمونی بود !؟عی
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

منبع کويلدار دبي مال مرجع رسمي مقالات سئو وبلاگ سئو و دیجیتال مارکتینگ پادویش نمای سنگ آکادمی دیجیتال مارکتینگ رایان طرح ارزش قیمت دلار و بروز ترین بهای دلار مهندسي و اطلاعات علمي خريد موتور اسکوتر