اهنگتا چشمونم ک به چشوت لرزی دست یام کاشکه توم ندیده چتوبو که تو هوندی واسر رام

نتایج جستجو برای عبارت :

اهنگتا چشمونم ک به چشوت لرزی دست یام کاشکه توم ندیده چتوبو که تو هوندی واسر رام

آدمی که خوشی نکرده باشد با یه مقدار صدای بلند موزیک و رقص، با بوی عطرهای جورواجور سردرد می گیرد. خوشی برایش مثل سم می شود و آزاردهنده. هر چند خود نیز طعم خوب خوش بودن را حس می کند. 
خوشی کردن را باید بلد بود. باید آنقدر تکرار کرد تا روشش را یاد گرفت. 
خرس خیاط لذت بردن را یاد نگرفته است. چون لذتی را نديده است. خرس خیاط درست کردن قهوه ترک را هم بلد نیست. چون تا کنون نديده است. لذت و هیجان بانجی جامپینگ را هم درک نمی کند و می ترسد چون هیچ وقت تجربه نک
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Ashley لوله کاروگيت Adam شهر دوست داشتنی من Anna minashalikar تخفیف انزوای مجازی Fritz محجبه