اناره الاصول فی علم الاصولpdf

نتایج جستجو برای عبارت :

اناره الاصول فی علم الاصولpdf

 شعر سپید غم شماره 30
دفتر شعر 1394
شاعر الهه فاخته
 
1394/02/03
یک تنهایی مرموز از کودکی کنارم بود
و اکنون , چون پیرزنی تنها درغروب روز
 (که می آید به کوچه مینشیند و مینوشد چای ! )
نشسته ام کنارپنجره, چای می نوشم
دلم دیگر. نه بال و پری دارد و نه ذوقی
دلم در این خانه مدام میگیرد ! انگار سربارم .
دلم میگیرد از او که یادش رفت خدایی هست !
خدا هم خاموش شده است
دلم می گیرد از یک راز
ظهر عاشورا , کسی آمد و چیزی گفت
کسی که پر محبت بود !
صدای قل
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Jackie Ashley ThriftyNifty گذر زندگی من Cambodia Mathematics Olympiad Group namatak Jeff Kaii گز کرمانی آرشیتکت فایل